Kuntatalouden parempaa hallintaa

Heska Korhonen kirjoitti 28. tammikuuta L-VS:ssa Lempäälän kunnan taloudesta. Hänen mukaansa on aika tehdä muutos ja lähteä kääntämään Lempäälän talouskurssia oikeaan suuntaan.

Saman lehden haastattelussa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen uudet puheenjohtajat mainitsivat kuntatalouden ja sen ”lujan hallinnan” yhtenä viidestä tärkeästä tehtävästään. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esitti keinoksi pakollisten investointien porrastusta.

Muita konkreettisia talouden hallinnan keinoja en haastatteluista löytänyt. Kuitenkin toivoisin mahdollisimman monen kunnanvaltuutetun ymmärtävän, että kuntatalous on kunnan itsenäisyyden tärkein kriteeri. Mitä paremmalla tolalla kuntatalous on, sitä paremmat mahdollisuudet Lempäälän kunnalla on säilyä itsenäisenä ja päinvastoin.

Viime vuonna kuntalakiin lisättiin säännökset riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Muutokset tulevat käyttöön vaiheittain viimeistään vuonna 2014. Kunnat voivat kuitenkin ottaa uudet menettelytavat käyttöön jo aikaisemmin.

Kuten kaikkeen inhimilliseen toimintaan, niin myös kuntien toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Niitä voidaan luokitella toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuusriskeihin. Kuntien riskejä voidaan luokitella myös strategisiin, operatiivisiin ja perinteisiin vahinkoriskeihin.

Toiminnallinen ja taloudellinen riski on sellainen, että kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteudu. Taloudellisia riskejä liittyy myös kunnan tulojen ja menojen ennakoimiseen sekä laina-rahoituksen korkotason muutoksiin.

Strategisia ja taloudellisia riskejä sisältyy esimerkiksi uimahallin tai siltojen kaltaisten kalliiden, mutta ei pakollisten investointien suunnittelusta päättämiseen. Kiinteistöjen omaisuusriskejä ovat kosteus- ja homeongelmat.

Riskienhallinnassa on otettava huomioon myös ulkoapäin tulevat toiminta-ympäristön muutokset, kuten muuttoliike, väestön ikärakenteen muutokset, elinkeinoelämän kehitys ja valtiontalouden muutosten vaikutukset kunta-talouteen.

Kunnanhallituksella ei useinkaan ole riittävää tietoa kunnan eri toimintoihin liittyvistä riskeistä, toimintatapojen puutteista ja heikkouksista. Haastatteluista en löytänyt sanaakaan riskien hallinnasta. Tämän vuoksi annan Lempäälän kunnanhallitukselle ilmaisen neuvon. Lempäälän kunnan kannattaa ottaa kuntalain muutoksen edellyttämä riskienhallinta käyttöön heti.

 Markku Leino

varatuomari, Lempäälä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?