Lempäälän ystäväpalvelun vetäjä vaihtui

Helvi Suomalainen luovutti Lempäälän ystäväpalvelun puheenjohtajapaperit Jouko Rautkivelle

Helvi Suomalainen luovutti Lempäälän ystäväpalvelun puheenjohtajapaperit Jouko Rautkivelle

Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelua Lempäälässä 20 vuotta vetänyt Helvi Suomalainen siirtyi riviystäväksi ja jätti vetäjän tehtävät ystäväpalvelutiimin yksimielisesti valitsemalle Jouko Rautkivelle. Ystäväpalvelun sihteerinä toimii Kirsti Isotalo.

Lempäälän tiimissä on tällä hetkellä 28 henkilöä, joista parikymmentä toimii säännöllisesti. Ryhmän vetäjän tehtäviin kuuluu toimia yhdyshenkilönä kunnassa oleviin laitoksiin ja yhteisöihin, jotka viran puolesta hoitavat ihmisten asioita ja saavat sitä kautta tietoa ystävätarpeista sekä välittää avunpyynnöt ryhmän jäsenille ja pitää yhteyttä piiritoimistoon sekä muihin yhteistyökumppaneihin.

Organisoitua toimintaa

SPR:n Ystäväpalvelu on organisoitua ja valvottua toimintaa, joka noudattaa kansainvälisen Punaisen Ristin periaatteita: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleismaailmallisuus sekä ehdoton luottamuksellisuus. Kaikki mukana olevat ovat kirjallisesti sitoutuneet ystäväpalvelun aikana tietoonsa tulleiden yksityisasioiden salassapitoon.

Tehtävään annetaan koulutus Punaisen Ristin Ystäväpalvelun perus- ja jatkokursseilla. Kuukausittaisissa yhteispalavereissa käydään läpi kokemuksia ja jaetaan tulevia tehtäviä, joihin saattaa kuulua muun muassa SPR:n veripalvelun tukeminen verenluovutustilaisuuksien tarjoilun järjestämisellä. Lempäälän ystäväpalvelu on korvausta vastaan avustanut myös Ideaparkin syntymäpäivätarjoilussa. Korvaus on maksettu Lempäälän SPR:n tilille käytettäväksi normaaliin avustustoimintaan.

Lempäälän ystäväpalvelun jäsenet suorittivat viime vuonna noin 400 ystäväkäyntiä yksinäisten vanhusten koteihin, noin 150 henkilökohtaista ystävävierailua laitoksiin, lähes 100 saattotehtävää kodeista tai laitoksista terveydenhoitoalan erilaisiin palveluihin ja yli 100 muuta avustustehtävää. Jäsenten pitämiin vanhusten kerhoihin kertyi lähes 1000 osallistumiskertaa noin 40 eri henkilölle. Himminkodon asukkaita avustettiin osallistumaan erilaisiin yhteistilaisuuksiin, kuten muotinäytöksiin, diaesityksiin, vappuaamun konserttiin, kirkkoretkelle ja joulujuhlaan sekä tietysti henkilökohtaisesti ulkoilutustuokioihin kesäaikana.

Miehiä toivotaan mukaan

SPR:n ystäväpalvelun kohteena ovat kaikenikäiset ihmiset alkaen koululaisten läksyaputoiminnasta, yksinäisten nuorten kuuntelemisesta, maahanmuuttajienkohtaamisesta aina omaishoitajien ja vanhusten vierellä kulkemiseen.

Lempäälässä ystäväpalvelun toiminta tällä hetkellä keskittynyt lähes yksinomaan vanhusten erilaiseen avustamiseen. Joitakin avustustehtäviä on kohdistunut nuorempiin ikäluokkiin. Miesavustajille olisi enemmänkin käyttöä, joten kaikki vähänkään kiinnostuneet halutaan mukaan toimintaan. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Jokainen ystävä tuottaa palveluita omien mahdollisuuksiensa mukaan ikään, ammattiin tai sosiaaliseen asemaansa katsomatta.

Ystäväpalvelu, jos mikään, on mielekästä toimintaa. Se palkitsee tekijänsä hyvällä mielellä ja antaa paljon sekä kohdattavalle että kohtaajalle. Ystäväpalvelun kautta on syntynyt monia vuosia kestäneitä oikeiksi ystävyyssuhteiksi muodostuneita ihmissuhteita.

On tietysti joskus käynyt tietysti niinkin, etteivät henkilökemiat olekaan sopineet yhteen ja suhde on loppunut lyhyeen. Näihinkin tilanteisiin annetaan koulutuksessa opastusta ja organisaatio tukee kumpaakin osapuolta tällaisessa tapahtumassa. Mikäli ystäväpalveluhenkilö joutuu siirtymään palvelutehtävään omalla kustannuksellaan, hänelle maksetaan virallisten taksojen mukainen matkakorvaus. Mahdollinen korvaus maksetaan vaikka taksikyydistä, mikäli tarve on todellinen.

Operaatio Talvimyrsky

Viime vuosien talviset myrskyt ovat opettaneet, että myös lähiympäristössä voi tapahtua eräänlaisia pienehköjäkin katastrofeja, joissa tarvitaan vapaaehtoisia auttajia. Pitkien sähkökatkosten aikana pahimmilla tuhoalueilla ovat vapaaehtoiset kiertäneet tarkistamassa vajaakuntoisten ihmisten asumisolosuhteita ja tarvittaessa kuljettaneet heitä turvallisempiin majoituksiin.

Tämän vuoden ystävänpäivän jälkeisenä lauantaina Suomen Punainen Risti toteuttaa eräiden yhteistyökumppaneiden kanssa operaatio Talvimyrskyn, jota harjoituksenomaisesti ohjataan ja valvotaan valtakunnallisesti.

Operaation tarkoituksena on simuloida todellista tilannetta, jossa mm. sähkönjakelu olisi katkennut laajemmalta alueelta ja ihmisiä jouduttaisiin evakuoimaan kylmenevistä asunnoista keskustaajamiin, missä olisi käytettävissä varavoimalla lämmitettäviä hätämajoitustiloja.

Eri paikkakuntien SPR:n osastot toteuttavat kukin omien mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia ”Ystävänpäivä  tapahtumia”, joihin kutsutaan ja mahdollisesti myös noudetaan henkilöitä kodeista ja laitoksista, jotka ovat tämän ”onnettomuuden” kohteita. Paluukuljetukset toteutetaan myös luonnollisesti. Kokoontumisista ja kuljetusoperaatioista raportoidaan piirien kautta valtakunnalliseen operaatiokeskukseen kuten todellisessakin tilanteessa tehtäisiin.

Lempäälän SPR järjestää Himminkodon juhlasalissa ohjelmallisen tilaisuuden kahvitarjoiluineen lauantaina 16.2. kello 13 -15. Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikilla kiinnostuneilla. Ne, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan tilaisuuteen ja ovat vailla kyytiä, voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi ystäväpalvelun vetäjään puhelimella 050 3251 781.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?