Lempäälä ei näe mieltä palvelurakenneuudistuksessa

Lempäälän kunta katsoo olevansa väestöpohjaltaan vahva peruskunta niin, että se kykenee tuottamaan tai järjestämään kuntalaisten näkökulmasta tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut pääosin omana tuotantonaan kuten tähänkin asti.

Näkemyksensä palvelurakenteen uudistamisesta Lempäälän kunta ilmaisee vastauksena selvityshenkilöiden palvelurakenneuudistuksen kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 24.–25. tammikuuta esittämiin kysymyksiin.

Kysymykseen, miten Lempäälän kunta aikoo tulevaisuudessa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen esitettyjen linjausten mukaisesti, Lempäälän kunta vastaa lisäksi, että Lempäälä ei näe mitään etuja kuulumisesta 50 000–100 000 asukkaan sote-alueisiin:

– Se johtaisi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutason, muun muassa lähipalvelujen heikkenemiseen ja kustannusten kasvuun.

Kunnanhallituksen hyväksymien vastausten mukaan Lempäälän näkökanta on, että erikoissairaanhoidon palveluita voidaan 50 000–100 000 asukkaan väestöpohjalla tuottaa vain erittäin rajatusti, ja näitä perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin integroitavia erikoissairaanhoidon palveluita kunta hankkii yhteistyössä muiden Tampereen kehyskuntien kanssa ilman ylikunnallista integroitumista.

– Kunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota myös Valkeakosken sairaalan kanssa voidaan vahvistaa ilman kuulumista 50 000–100 000 asukkaan sote-alueeseen, sanotaan Lempäälän kunnan vastauksessa.

Lempäälän kunta katsoo, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä kunnat kehittävät sosiaali- ja terveyspalvelujaan yhteisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

– Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa tuotetaan monia tärkeitä sosiaalipalveluita, joita ovat muun muassa sosiaaliasiamiestoiminta, Tampereen sosiaalipäivystys, asiakasohjaus Luotsi ja selviämisasematoiminta.

Linjauksista ei pohjaksi
sote-uudistukselle

Lempäälän terveyskeskusta on laajennettu samanaikaisesti, kun kuntakentällä on valmisteltu suurta sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. Kuva: Jussi Saarinen

Lempäälän terveyskeskusta on laajennettu samanaikaisesti, kun kuntakentällä on valmisteltu suurta sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. Kuva: Jussi Saarinen

Lempäälän kunnan näkemys sote-rakenneuudistuksen linjauksista on, että ne eivät väestöpohjavaatimuksineen sovellu sote-uudistuksen pohjaksi:

– Hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut voidaan järjestään 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi ei esitetyllä mallilla toteudu Lempäälän kunnan mukaan sen paremmin kustannuksiltaan kuin toiminnallisestikaan. Esitetty linjaus merkitsisi kunnan mukaan epätarkoituksenmukaista ja kalliiksi tulevaa erikoissairaanhoidon hajauttamista.

– Sosiaalipalvelujen järjestäminen suuremmissa kunnissa tai sote-alueilla ei tuo mitään etuja.

Maakunnan kokoisen sote-alueen muodostamisen Lempäälä näkee selviteltävänä vaihtoehtona siten, että se koskisi ensisijaisesti erikoissairaanhoitoa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisen tulisi kunnan mukaan säilyä vahvoissa peruskunnissa.

Lempäälä vastustaa lainsäädännöllisiä velvoitteita 50 000–100 000 asukkaan sote-alueen muodostamiseksi. Jos sellainen pakko säädetään, Lempäälä haluaa muodostaa sote-alueen yhdessä muiden Tampereen kehyskuntien kanssa.

– Lempäälän kunta ei tule suostumaan siihen, että sote-palvelut annetaan Tampereen kaupungin tai Valkeakosken aluesairaalan ympärille kootun kuntayhtymän hoidettavaksi, Lempäälän kunta vastaa selvityshenkilöiden esittämiin kysymyksiin.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?