Syrjäytymisen ehkäisy Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palvelut tuotetaan lähellä ja saman katon alla

Yhteispalvelupiste nuorisotakuuasiakkaille

Hannu Alastalo, Terhi Vuoristo, Markku Vuorinen ja Maarit Lintinen ottavat tuntumaa maaliskuun alussa toimintansa aloittavan yhteispalvelupisteen tulevaan neuvottelutilaan.

Hannu Alastalo, Terhi Vuoristo, Markku Vuorinen ja Maarit Lintinen ottavat tuntumaa maaliskuun alussa toimintansa aloittavan yhteispalvelupisteen tulevaan neuvottelutilaan.

Viime vuodenvaihteesta voimaan astunut nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

Vuoden alusta voimaan astuneen nuorisotakuun piiriin kuuluu nyt myös ammatti- ja jopa korkeasti koulutettuja henkilöitä. Nuorisotakuuseen sisältyy lisäksi koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

Lempäälässä nuorisotakuun piiriin kuuluvia henkilöitä on tällä hetkellä 138 ja Vesilahdessa toistakymmentä. Heitä palvelemaan perustetaan Lempäälän työvoimatoimiston lakkautetun palvelupisteen tiloihin Aleksi 1:een molempien kuntien ja TE-hallinnon yhteispalvelupiste. Toimipiste aukeaa maaliskuun alussa.

Nuorten ja vaikeimmassa työllistymistilanteessa olevien asiakkaiden palvelut tuotetaan jatkossakin siis lähipalveluna Lempäälässä. Ainoastaan nuoren työttömän työnhakijan lähtökartoitus tehdään fyysisesti Tampereella.

Työvoimatoimiston entisiin tiloihin keskitetään yhteistyötiimin palveluja siten, että kunnat osoittavat sinne monitoimikeskuksen kuntoutusohjaajien, sosiaalityön, nuorisotyön ohjaamon ja terveydenhoitajan työpanokset. Lisäksi tällä hetkellä Lempäälän monitoimikeskuksen tiloissa sijaitsevan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelut sijoitetaan yhteispalvelupisteen tiloihin. TE-toimisto jättää lähipalvelutyöhön kaksi ja puoli työvoimaneuvojaa.

– Lisäksi käytössämme on myös muita henkilöitä tarpeen mukaan, kuten psykologi ja maahanmuuttajien kotouttaja, sanoo TE-toimiston eteläisen alueen palveluesimies Maarit Lintinen.

Yhteispalvelupisteen keskeisin tehtävä on työttömien henkilöiden ammatillisen osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä tukeminen, nuorten koulutuksen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen sekä nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvien tekijöiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen syrjäytymiskehitykseen.

– Keskeinen ajatus yhteispalvelupisteellä on saada Lempäälän sekä Vesilahden työllisyydenhoidon toimijat yhteisen pöydän ääreen. Hynttyiden yhteen panemisella saamme kokoon moniammatillisen ryhmän, sanoo Lempäälän monitoimikeskuksen johtaja Markku Vuorinen.

Ryhmän tehtävänä on selvittää yhdessä kunkin työttömän työnhakijan kanssa palvelutarve ja muodostaa hänelle tavoitteellinen ja ohjattu jatkosuunnitelma. Vaikeimmin työllistyvä osa asiakkaista tarvitsee tuekseen työntekijän. He ovat pääsääntöisesti kuntoutusohjaajat Terhi Vuoristo ja Hannu Alastalo Lempäälästä sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Piritta Jalonen Vesilahdesta.

Sellaiset nuoret, jotka eivät työ- tai koulutuspaikkaa terveydellisten, taloudellisten tai muiden syiden johdosta pysty ottamaan vastaan, ohjataan kuntoutukseen. Hannu Alastalo toteaa, että jatkossa kuntoutusohjaaja toimii heidän kanssaan enemmän kasvotusten ja vähemmän puhelimitse kuin nyt.

– Jokaiselle heistä nimetään oma vastuuhenkilö kulkemaan rinnalla. Osa nuorista tarvitsee kolmea kuukautta pitkäkestoisempaa kuntoutusta, hän huomauttaa.

Monitoimikeskus koordinoi kunnan työkokeilupaikkoja, joihin sijoittuu vuositasolla noin 70–80 nuorta. Työkokeilupaikkoja Lempäälässä on myös seurakunnalla ja yhdistyksillä. Aina työkokeilujakso ei johda työllistymiseen varsinaiseen työsuhteeseen, mutta Markku Vuorinen pitää merkityksellisenä jo sitä, että syrjäytyneelle tai syrjäytymisuhan alaiselle nuorelle saadaan uutta ja merkityksellistä tekemistä.

Nuorisotakuun piirissä oleville nuorille tarjotaan ensisijaisesti työpaikkaa jo tämän ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut kutsutaan lisäksi haastatteluun asiantuntijan luokse jo kahden viikon päästä.

– Väyliä on kolme, sillä työnvälityksen lisäksi nuoria ohjataan koulutuksen ja kuntoutukseen, Maarit Lintinen sanoo.

Nuorella ammattikoulutetulla ja vuoden työkokemuksen omaavalla henkilöllä on kolmen kuukauden ajan ammattisuoja, jonka aikana hän on velvollinen ottamaan vastaan vain koulutustaan vastaavaa työtä, mutta ideana on, että sen jälkeen on otettava vastaan mikä tahansa soveltuva ja tarjottu työpaikka.

– Tarjoamme työtä erittäin aktiivisesti, ja tässä tilanteessa pitäisi ottaa kaikkea mahdollista työtä vastaan ja aktivoida nuoria

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?