Erityistä tukea tarvitsevien määrä kasvussa

Yritysten ja kunnan yhteistyö tärkeää nuorisotakuun toteutumiseksi

Palvelujohtaja Riku Immonen Pirkanmaan TE-keskuksesta sanoi, että nuoria auttamassa on TE-toimistoissa myös psykologeja.

Palvelujohtaja Riku Immonen Pirkanmaan TE-keskuksesta sanoi, että nuoria auttamassa on TE-toimistoissa myös psykologeja.

Tuleeko kunnalle sanktioita, ellei se pysty noudattamaan nuorisotakuuta? Onko kyse vain sanahelinästä, että nuorille luvataan taata töitä tai koulutuspaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta?

Muun muassa tämä mietitytti keskustelutilaisuudessa Ehtookodolla Lempäälässä tiistaina.

Palvelujohtaja Riku Immonen Pirkanmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta tiesi kertoa, että kunta ei saa sanktioita, vaikka takuu ei toteutuisi.

Lempäälän kunnan talousjohtaja Kari Auvinen sanoi omana näkemyksenään, että maanlaajuisesti takuu ei tule toteutumaan. Sen sijaan Lempäälässä ja Vesilahdella asia voidaan ottaa haltuun ainakin jossain mittakaavassa.

Tilaisuudessa kuultiin näkemyksiä monelta eri kantilta. Esille nousi monessa puheenvuorossa se, miten nuoria saataisiin innostettua aktivoitumaan ja miettimään omaa tulevaisuuttaan pidemmälle. Vaikka opiskelisi jo ammattiin, ei tulevasta työnkuvasta ole välttämättä mitään käsitystä.

Immonen korosti sitä, että nykyisin yhä useammalle myös yrittäjäksi ryhtyminen on yksi vaihtoehto.

Oppisopimus vaatii omatoimisuutta

Kuntien, sosiaalitoimen ja yrittäjien yhteistyön merkitys nostettiin tilaisuudessa keskeiseksi. Lempäälän Yrittäjien varapuheenjohtaja Ismo Paananen huomautti, että lyhyet työharjoittelut eivät ole työnantajalle useinkaan taloudellisesti kannattavia.

– Monesti puhutaan, että yritykset käyttävät ilmaista työvoimaa työharjoittelun muodossa. Kuitenkin lyhyissä työharjoitteluissa kysymys on lähinnä yhteiskuntavastuun kantamisesta, kun otetaan nuori töihin. Opastamiseen ja ohjaamiseen menee aluksi paljon aikaa. Koen harjoittelupaikkojen tarjoamisen silti tärkeäksi, Paananen sanoi.

Hän mietiskeli oppisopimuksen roolia nuorten työllistymisessä. Paanasen mielestä sen pitäisi olla ennemmin opiskelua kuin työtä, ja sen pitäisi olla nykyistä tavoitteellisempaa. Oppisopimuskoulutus vaatii nuorilta omatoimisuutta, jota kaikilla ei ole.

Hyväkään ei aina työllisty

Yleisössä istunutta sosiaalineuvos Maikki Hämäläinen-Ylikahria mietitytti se, että nuorisotakuu astui voimaan samoihin aikoihin kun TE-toimistojen käytäntöjä uudistettiin muun muassa panostamalla entistä enemmän netissä tapahtuvaan asiointiin.

– Onko ennakoivaa työtä tehty ja mietitty, miten nuorisotakuu käytännössä toteutetaan?

Riku Immonen sanoi olevan mahdoton vaatimus, että homma lähtisi toimimaan sutjakkaasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Itse asiakasryhmää eli nuorisoa edustivat sisarukset Julia ja Mikael Haavisto. Mikael kaipasi tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten välille.

– Ehdin olla puoli vuotta työttömänä ennen kuin kuulin Ohjaamostakaan, joka on sinänsä hieno palvelu.

Ohjaamo on Lempäälän kunnan 15–29-vuotiaille nuorille tarkoitettu ohjaus- ja neuvontapalvelu.

Mikaelia harmittaa myös se, että monesti työharjoittelu ei johda siihen, että samaan paikkaan voisi työllistyä oikeasti, vaikka kuinka kehuttaisiin hyväksi työntekijäksi.

Monilla psyykkisiä ongelmia

Monitoimikeskuksen kuntoutusohjaaja Hannu Alastalo sanoi monen yhteyttä ottavan toteavan, että pää hajoaa ilman tekemistä. Jotain aktiviteettia pitäisi keksiä.

– Yllättävän monella nuorella on psyykkisiä ongelmia. Esimerkiksi velkaongelmat voivat estää työllistymisen. Joillekin nuorille on iso asia se, että saa säännöllisen päivärytmin ja kykenee tulemaan töihin tai työharjoitteluun aina tiettyyn kellonaikaan.

Myös muissa puheenvuoroissa todettiin, että erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrä on lisääntynyt. Opinto-ohjaaja Jorma Kunnas Hakkarin koulusta sanoi, että yhdeksännen luokan päättäneistä ei Suomessa viime vuonna 1 500 nuorta hakenut mihinkään oppilaitokseen.

Lukiopaikkoja oli tarjolla enemmän kuin hakijoita, kun taas ammatillisella puolella tilanne oli päinvastainen.

– Pahin ongelma kysyntään nähden on se, että suurin osa ammatillisen koulutuksen paikoista menee muille kuin peruskoulunsa päättäneille, joten osa hakijoista jää rannalle, Kunnas sanoi.

Hätkähdyttäviä lukuja Lempäälän osalta esitteli nuorisotyön koordinaattori Kati Kuikka.

Viime vuonna alle 30-vuotiaista työttömistä nuorista reilulla 31 prosentilla ei ollut ammattia.

Toimitusjohtaja Ismo Paananen pitää haasteena sitä, että moni nuori ei osaa nähdä mitä haluaisi tehdä isona työkseen.

Toimitusjohtaja Ismo Paananen pitää haasteena sitä, että moni nuori ei osaa nähdä mitä haluaisi tehdä isona työkseen.

Nuorisotakuu

–  Nuorisotakuu astui voimaan tämän vuoden alussa.

– Se tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu- tai työpajapaikan tai oikean työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

– Nuoret hakeutuvat TE-toimiston asiakkaiksi, joka käynnistää työllistymissuunnitelman laadinnan. – Työllistymissuunnitelmassa sovitaan toimista, joita TE-toimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen työttömyyskuukauden päättymistä.

– Vastavalmistuneiksi lasketaan enintään vuosi sitten valmistuneet.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?