Vuoreksen Anniston alueen asemakaava nähtäville

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt asettaa Vuoreksen Anniston alueen asemakaavan nähtäville ja pyytää niistä lausunnot.

Kunnassa on tehty päätös Anniston alueen kaavoituksen aloittamisesta jo vuonna 2004, jolloin Lempäälän kunnan nykyinen kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiylioppilaana laati diplomityönään alueelle kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta. Asemakaavaprosessi on pitkittynyt, koska Lempäälän kunta odotti Tampereen Vuoreksen alueen asemakaavaratkaisuja. Loppuvuodesta 2011 suunnittelu aloitettiin kunnassa uudelleen.

Vuoden 2012 aikana on laadittu alkuperäisten luonnosten pohjalta kaksi asemakaavaluonnosta, joista toisessa maankäyttö on toista tehokkaampi.

Vanhan Hervannantien eteläpuolelle osoitettu rakentaminen on pääasiassa olemassa olevan asutuksen tiivistämistä. Alueen reunoilla on myös joitakin uusia omakotitalotontteja. Vanhan Hervannantien pohjoispuolella on myös rivitalotontteja. Uusia rantatontteja ei kaavassa osoiteta.

Anniston ja Koipijärven tilojen asemakaavamerkintä tähtää tilojen asutushistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyttämiseen. Virolaisjärvien laskuojaa reunustava peltoaukea osoitetaan maisemallisesti merkittäväksi peltoalueeksi.

Annistossa on joitakin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita kuten kosteikkoja ja yksi lähteikkö. Kesällä 2012 Anniston alueella tehtiin lepakkoselvitys, jossa havaitut pesä- ja ruokailupaikat merkittiin kaavakarttaan.

Vanhan Hervannantien varteen on varattu tilaa erillistä kevyen liikenteen väylää varten. Annistonkaari osoitetaan uuteen paikkaan. Siirron syynä on pyrkimys säilyttää olemassa olevia pihapiirejä ja kasvillisuutta.

Ruskontie ali on Tampereen puolen asemakaavoissa osoitettu kaksi kevyen liikenteen alikulkua Anniston ja Vuoreksen välille.

Ruskontie halkoo Vuoreksen Lempäälän puoleisia kaava-alueita.

Ruskontie halkoo Vuoreksen Lempäälän puoleisia kaava-alueita.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?
Monet artikkeleistamme ovat vain rekisteröityneille lukijoille. Luo tunnukset, niin pääset lukemaan enemmän. Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>