Vanha lautakunta oli tyytyväinen työskentelyynsä

Usko Gullstenin työskentely sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana oli viime kaudella lautakunnan jäsenten mielestä sujuvaa.

Usko Gullstenin työskentely sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana oli viime kaudella lautakunnan jäsenten mielestä sujuvaa.

Kautensa vuoden vaihteessa päättänyt Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta on arvioinut toimintaansa ja toimintakäytäntöjään. Lautakunta on mielestään ollut yhdeksäisen arvoinen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien itsearviointia on pyytänyt kunnan tarkastuslautakunta. Arvioinnin vastaukset on tarkoitus käsitellä ko. toimielimessä uuden valtuustokauden alettua. Vuoden alussa kautensa aloittanut uusi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi edeltäjänsä arvioinnin tietoonsa viime viikolla.

Itsearviointilomakkeessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin (vastausten keskiarvo): 1. Lautakunnan työskentelykulttuuri vastaa käsitystäni hyvästä päätöksentekokulttuurista (9), 2. Mielestäni asioiden esittely lautakunnan kokouksissa on riittävän perusteellista (9,4), 3. Pöytäkirjan pitäjän työskentely on asiantuntevaa ja täsmällistä (9,9), 4. Lautakunta saa kokouksissaan riittävästi asiantuntijatietoa viranhaltijoilta (9), 5. Puheenjohtajan työskentely on sujuvaa (8,6), 6. Mielestäni lautakunnan jäsenet tulevat kokouksiin edeltä käsin hyvin perehtyneinä esille tuleviin asioihin (8,3), 7. Lautakunnan jäsenille jää tarpeeksi aikaa perehtyä asioihin (8,6),

8. Lautakunnan käsittelyyn ei tule liikaa pikkuasioita, jolloin olennaisiin asioihin jää riittävästi aikaa (8,6), 9. Lautakunnan kokouksiin käytetään mielestäni riittävästi aikaa (9,3), 10. Lautakunnan jäsenen tehtävään käytetty aika on kohdallaan (8,5), 11. Lautakunnan työskentelyilmapiiri on ollut miellyttävä (9,4), 12. Lautakunnan ja viranhaltijoiden roolit ovat selvät ja välit luottamukselliset (9,1), 13. Lautakunnan tiedotustoiminta on ollut avointa ja tehokasta (9,3), 14. Olen riittävän usein kokenut onnistuneeni lautakuntatyöskentelyssä (8,8) ja 15. Lautakunnan toimintatapoja ei ole tarvis mainittavasti muuttaa (9,0).

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?