Valkeaojalla ja Järviönsuonojalla korkeat fosfori- ja bakteeripitoisuudet

Vesilahden vesien laatu oli kohtalaisen hyvä

Vesilahden virtavesien veden laatu oli viime vuonna pääosin hyvä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkimuksissa selvitettiin muun muassa veden happipitoisuutta, happamuutta, fosforipitoisuutta ja hygieenistä laatua.

Poikkeuksellisen runsassateinen viime vuosi näkyi vesinäytteissä normaalitasosta hieman kohonneina sameus- ja kiintoainepitoisuuksina. Happamoitumista vesissä ei todettu.

Virtavesien sähkönjohtavuudet olivat alhaisia ja typpitaso vain hieman kohonnut. Tutkituista kohteista selvästi kohonnut sähkönjohtavuus oli vain Tuonenojassa, jonne kulkeutuu Kirkonkylän taajama-alueen hulevesiä.

Ravinteista typpeä oli lähes saman verran kaikissa ojissa. Fosforin osalta kaikki Vesilahden virtavedet olivat lievästi kuormittuneita. Taso ylittyi kuudessa virtavedessä, joista Tuonenoja, Järviönsuonoja ja Valkeaoja olivat kuormittuneimpia.

Ojat olivat hygieenisesti varsin puhtaita, vaikka likaantumista todettiin yhdeksässä ojassa. Likaisimmat ojat olivat Valkeaoja ja Järviönsuonoja.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tutki Vesilahden kunnan toimeksiannosta Vesilahden virtavesien vedenlaatua viime vuonna. Vesinäytteitä otettiin kahdesti, keväällä ja syksyllä, yhteensä 15 ojalta, purolta tai joelta.

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?