Kunnanhallitus: ”Kuntarakennelakia ei tulisi säätää”

Lempäälä vastustaa omalta osaltaan kuntaliitoksia

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kuntarakennelakiluonnoksesta lausuntoa, jossa todetaan, että kunnan mielestä liitosselvityksiin velvoittava lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukainen eikä kuntarakennelakia pidä säätää esitetyssä muodossa.

Kunnanhallituksen esittämässä lausunnossa katsotaan, että yli 21 000 asukkaan Lempäälä on optimaalinen niin lähipalvelujen tuottamisen kuin kuntalaisdemokratian toteuttamisen kannalta.

Työpaikkaomavaraisuutta ja pendelöintiä ei kunnanhallituksen mukaan pitäisi käyttää kuntarakennelakiluonnoksen kriteereinä:

– Kuntaliitokset eivät vähennä työssäkäyntiliikennettä. Maakuntakaavalla, kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksella ja ns. rakennemallityöllä voidaan ilman kuntaliitoksia kehittää tehokkaasti yhdyskuntarakennetta Tampereen kaupunkiseudulla, toteaa lausuntoehdotuksessaan kunnanhallitus, jonka mukaan kunnan elinvoimaisuutta voidaan mitata myös yritysten määrän kasvuna kunnassa tai kunnan menestymisellä kunnan elinkeinotoiminnan onnistumista mittaavissa kyselyissä.

Lausuntoehdotuksen mukaan Lempäälän kunta pitää perusteltuna, että kuntauudistuksella tavoitellaan kuntataloudellista vakautta. Kuntarajamuutokset eivät sen mukaan kuitenkaan edesauta hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista julkisen kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.

Kunta katsoo, että nykyisessä laajuudessaan kuntapalvelujen järjestäminen rahoituksen johtaa rahoituksen kestävyysvajeeseen:

– Valtion ei tule lisätä kunnille uusia palveluvelvoitteita, koska niitä on jo nyt liikaa.

Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kuntauudistusvalmistelun taloustarkasteluaineisto osoittaa, että Lempäälä kuuluu talousanalyysien perusteella parhaiten tulevaisuudessa selviävien kuntien joukkoon.

– Ei ole oikein, että Lempäälä ja muut kehyskunnat joutuvat paikkaamaan Tampereen heikentyviä talousnäkymiä.

Kunnanhallitus toteaa, että Lempäälä tuottaa peruspalvelunsa edullisesti verrattuna kuntiin keskimäärin.

– Suurimmissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa palvelutuotannon yksikkökustannukset ovat maan korkeimmat.

”Sote-palvelurakennehanke
uudelleen valmisteluun”

Lempäälän kunnan näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen linjauksista on lausuntoehdotuksen mukaan, että ne eivät sovellu sote-uudistuksen pohjaksi. Kunta katsoo, että hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut voidaan järjestää 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Lausuntoesityksen mukaan Lempäälä vastustaa lainsäädännöllisiä velvoitteita 50 000–100 000 asukkaan sote-alueen muodostamiseksi.

– Laajasti erikoissairaanhoidon palveluita ei voida tuottaa 50 000–100 000 asukkaan väestöpohjalla. Se on siihen aivan liian pieni. Lempäälä ei tule suostumaan siihen, että sote-palvelut annetaan Tampereen kaupungin tai Valkeakosken aluesairaalan kuntayhtymän hoidettavaksi, todetaan Lempäälän kunnan lausuntoehdotuksessa.

Siinä todetaan myös, että Lempäälän kunnan näkemyksen mukaan realistiset edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiseksi esitettyjen linjausten mukaan puuttuvat, ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanke on otettava kokonaan uudelleen valmisteluun.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?