Lempäälän strategia päivitykseen

Lempäälän kunta on käynnistymässä strategian päivitystä.   Muuttunut ja alati muuttuva pohjatilanne edellyttää hyvää, joustavaa strategiaa, sen jalkauttamista käytäntöön sekä valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyssä että myös virkahenkilöstön toiminnassa.

”Lempäälä on ainutlaatuinen.  Omaleimainen. Talous tasapainossa. Panostaa uusiin avauksiin kasvavissa ja voimistuvissa trendeissä pohjautuen Lempäälän luontaisiin vahvuuksiin.  Kehittää ainutlaatuista uutta Kuntakeskustaa.”

Nämä ovat lainauksia Lempäälän kuntastrategiasta 2012-2025 ja Lempäälän elinkeinostrategiasta 2012-2016.

Nämä ovat oikeita ja hyviä tavoitteita. Lempäälän tulee kasvaa ja kehittyä aina vaan viihtyisämmäksi, paremmaksi ja parempia palveluja tuottavaksi kotikunnaksemme.  Lempäälän tulee pitää talous tasapainossa.

Tämä tavoitteiden ja talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa.  Tämä edellyttää hyvää pitkäjänteistä ajan tasalla olevaa strategiaa.  Se on hyvä luoda todellisen laajan konsensuksen merkeissä niin, että realismi on päälimmäisenä.  Se realismi kuorrutetaan sopivasti optimismilla.

Lempäälässä on tehty suuria päätöksiä, jotka tulevat nostamaan velan parissa vuodessa noin 2 000 eurosta noin 3 500 euroon kuntalaista kohti laskettuna.  Siis 75 prosentin nousu.

Ne päätökset on pitänyt tehdä ja ne kunnanhallitus ja virkamiehistö nyt toteuttavat valtuuston päätöksen mukaan. Mutta tästä eteenpäin – tehdään hyvä suunnitelma ja ratkaistaan edellä aiemmin esitetyt toiveet ja tarpeet seuraavasti:

1. Kunnanvaltuusto alkaa noudattaa niukkuuden jakamisen periaatetta.  On todella oltava jyrkkä kaikkia uusia menoesityksiä vastaa.

2. Lempäälän luottamushenkilöt ja virkahenkilöstö syventyy tutkimaan kukin oman toimialansa säästömahdollisuuksia.   Asetetaan ihmisille bonus-tavoitteita sekä palkitaan hyviä aloitteita säästöjen saavuttamiseksi ja tehokkuuden nostamiseksi.

3. Innovatiiviset, taloudelliset tavat tuottaa palveluja otetaan oikeasti käytäntöön.  Näitä ovat mm palvelusetelien käyttöönotto ”pala kerrallaan”, palvelualoitteiden kehittely ja käyttöönotto, toimimattomien ja/tai tuottamattomien toimintojen ulkoistaminen jne.

4. Lempäälän Kehitys Oy:llä on tärkeä rooli.  Kunnan on saatava tulovirtaa lisääntyvistä verotuloista ja muista tulonlähteistä (maan osto ja myynti, kulujen laskutus, uudet yritykset, Kuntakeskukseen muuttavat palkansaajaperheetjne).  Tulovirtaa ei voi saada pitkäjänteisesti nostamalla veroäyrin hintaa. Päinvastoin –sitä pitää alentaa heti kun mahdollista.  Yritystonttien valmistelu ja jalostus ja myynti on hyvää toimintaa – sitä tulee entisestään lisätä.  Lisätään kumppanuustoimintaa ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja saadaan heidät mukaan maksamaan kuluja.

5. Kaavoituksella on myös merkittävä rooli.  Rakentamalla tiivistä laadukasta asumista palvelujen ja toimintojen kanssa samalle alueelle saamme hyvää tulovirtaa lisää.  Kunta myy maitaan, yksityiset myyvät maitaan, rakennusliikkeet maksavat tonteista ja rakennusoikeuksista.

6. Seudullisen yhteistyön tuottavuus on oltava selkeästi valtuuston ja kunnanhallituksen kontrollissa. Tässä tulee kehittää avoimuutta ja päätöksen teon osallistumisen mahdollistamista.

7. Tärkeimpänä  asiana on se, että luottamushenkilöt ja virkahenkilöstö sitoutuvat tekemään tästä Lempäälästämme talouden tasapainon hallitsevan hyvän kunnan kaikkine mausteineen.

Tehdään se porukalla, koko Lempäälän voimin. Siispä keskustellaan.  Siispä tiedotetaan ja ollaan avoimia!

Heska Korhonen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?