Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta: Liian kireitä ja sitovia

Lautakunta ei hyväksy rakentamisen ohjaamisen seudullisia periaatteita

Uutta asutusta kohoaa Jyskäntielle Vesilahdessa.Tampereen kaupunkiseudun asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisten periaatteiden lähtökohtana on, että kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eheytetään. Rakentaamisen ohjauksen parantamiseksi kunnat laativat maaseutu- ja kyläalueille osayleiskaavat, joiden avulla asemakaava-alueiden ulkopuolelle hakeutuva rakentaminen pyritään ohjaamaan kyläalueille.

Uutta asutusta kohoaa Jyskäntielle Vesilahdessa.Tampereen kaupunkiseudun asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisten periaatteiden lähtökohtana on, että kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eheytetään. Rakentaamisen ohjauksen parantamiseksi kunnat laativat maaseutu- ja kyläalueille osayleiskaavat, joiden avulla asemakaava-alueiden ulkopuolelle hakeutuva rakentaminen pyritään ohjaamaan kyläalueille.

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisia periaatteita voidaan Vesilahdessa soveltaa ohjaavina, mutta ei velvoittavina ja esittää kunnanhallitukselle seutuhallitukselle asiasta antaman lausuntonsa hyväksymistä.

Erityisesti asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisten periaatteiden lausetta ”lievealueelle suunnittelutarveratkaisuja myönnetään vain vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen” lautakunta pitää kireänä ja kaavoituksen vaatimuksena epätarkoituksenmukaisena.

– Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta ei hyväksy Vesilahden kunnassa näin kireitä ja sitovia periaatteita. Maaseutumaisilla alueilla halutaan säilyttää tilojen laajentumisvara. Rakentamisen myöntämisperiaatteissa tulee huomioida maatilojen sukupolvenvaihdokset ja mahdollisuus rakentaa kotitilalle ns. suvun omille maille, lautakunta esittää kunnanhallitukselle.

Kunnan kanta ei
ole muuttunut

Kunnan rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä täsmentää, että lautakunta muistuttaa ehdotuksessaan seutuhallitukselle annettavassa lausunnossa, että Vesilahden kunta on aiemminkin antanut lausuntoja, joissa on todettu, että Tampereen kaupunkiseudun kuntien tarpeet ovat hyvin erilaisia ja periaatteiden käytössä olisi sallittava joustavuutta. Vesilahden kanta ei ole muuttunut aiemmista kannanotoista.

Vesilahden kunnanvaltuusto on aiemmin hyväksynyt johtolauseekseen, että ”Vesilahden kunnan perusilme säilytetään maaseutumaisena, luonnonläheisenä ja vetovoimaisena. Jotta johtolause toteutuu Vesilahdessa, rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitusta ottamaan huomioon lausunnon päättäessään seudullisten periaatteiden hyväksymisestä kunnassa.

Lautakunta katsoo, että Vesilahti poikkeaa ominaisuuksiltaan ja asukasrakenteeltaan sekä maaseutumaiselta rakennuskulttuuriltaan muista seutukunnan kunnista. Siten seudulliset periaatteet toimisivat lautakunnan näkemyksen mukaan Vesilahdessa vain ohjaavina eivät velvoittavina, eikä lautakunta voi hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esitystä asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisiksi periaatteiksi.

Lausunnossaan kunnanhallitukselle lautakunta toteaa, että Vesilahden väkiluku kasvoi viime vuonna 56 hengellä. Kunnan väkiluvun kasvu ei siten ole hallitsematonta.

– Vesilahdessa pääpaino rakentamisessa on kaavoitetuilla alueilla. Yhdyskuntarakenne eheytyy vääjäämättä, kun pääpaino rakentamisessa on taajama-alueella. Vesilahdella asumismuotona on vain pientaloasuminen. Kunnan kehityksen kannalta juuri pientalorakentamisen estäminen ei kehitä kuntaa millään osa-alueella, lautakunta lausuu muistuttaen, että Vesilahdella on jo käytössään toimivat asutusta ja rakentamista ohjaavat periaatteet.

Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet

 

Periaatteiden lähtökohtana on kaupunkiseudun kestävä kasvu, eheyttää kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta ja hillitä asemakaava-alueen lieverakentamista.

Keskeinen toimenpide yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä on suunnittelemattoman rakentamisen hillitseminen asemakaava-alueen läheisyydessä olevilla lievealueilla. Rakentaminen alueella edellyttää asemakaavaa, eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?