Vesilahden lausunto: Ongelmia ei ratkaista rajoja siirtämällä

Vesilahden kunta viestittää valtiolle, että kunta- ja palvelurakennemuutokset tulee toteuttaa vapaaehtoisesti paikallisilla päätöksillä. Suurin ongelma ovat kunnille kasatut tehtävät ja kuntien riittämättömät resurssit. Ongelmaa ei Vesilahden kunnan mukaan ratkaista kuitenkaan rajoja siirtämällä.

Vesilahti edellyttää valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että kuntarakenneuudistuksen jatkovalmistelun yhteydessä kuntien tehtävämäärää on vähennettävä tai valtion rahoitusta kasvatettava, jotta kuntien tehtävät ja resurssit saadaan tasapinoon.

Lakiluonnoksen mukaan kunnalla on selvitysvelvollisuus, jos se täyttää yhdenkin selvitystarveperusteen tai perusteeseen liitetyn numeerisen mittarin tai mittarit. Selvitysperusteita ovat palvelu- ja väestöpohja, työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne sekä talous.

Vesilahti pitää näitä perusteita ja niiden mittareita tulkinnanvaraisina.

– Ne eivät sinänsä kuvaa kunnan elinvoimaa tai kykyä järjestää palveluja. Selvitysperusteissa ei huomioida kuntien yhteistoiminnan mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä, Vesilahden kunnanvaltuuston maanantaina hyväksymässä lausunnossa todetaan.

Vesilahden kunta on sitä mieltä, että selvitysperusteet on asetettu niin, että likimain kaikki Suomen kunnat on velvoitettu kuntaliitoselvityksiin ja siksi maassamme tehdäänkin lukuisia selvityksiä.

Vesilahti pitää kuntarakennelakiuudistuksen aikataulua liian tiukkana.

– Valtion toimivaltaa ei tule kuntajaon muuttamisasioissa lisätä, pakkotoimenpiteet tulee rajata luonnoksen mukaisesti erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskeviksi. Muutokset tulee toteuttaa vapaaehtoisesti paikallisilla päätöksillä, Vesilahti lausuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on Vesilahden kunnan mukaan viisainta toteuttaa vasta kuntarakenneuudistuksen jälkeen.

– Sen vuoksi palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoa tulee lykätä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?