Lepakoille rajattava ruokailutila Vuoreksessa

Lempäälän  kunnan ympäristöjaosto toteaa Vuoreksen Anniston alueen asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että ennen asemakaavaehdotusta on varmistettava, että Ruskontien alueen itäisimmilläkin osilla melusuojaus on riittävää.

Alueen lepakkokartoituksen mukaan alueen tärkein lepakoiden ruokailualue sijaitsee Vanhan Hervannantien eteläpuolella alueen itäosassa. Kartoituksen mukaan alue olisi jätettävä maankäytön ulkopuolelle.

– Ympäristöjaosto katsoo, että asutusta ei tulisi osoittaa Koipijärvenpuiston itäpuolelle, vaan alue tulisi säilyttää lepakoiden ruokailualueena.

Vuoreksen Anniston alueen asemakaavaluonnoksen suunnittelualue sijaitsee Lempäälän pohjoisrajalla, Vuoreksen alueella, Ruskontien ja Koipijärven välissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 44 hehtaaria. Suunnittelualueella on omakotitalo- ja kesämökkiasutusta, kaksi maatilaa sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavoituksen tarkoituksena on tutkia erillispientalovaltaisen kyläasutuksen sijoittumista alueelle. Vanhan Hervannantien eteläpuolelle osoitettu rakentaminen on pääasiassa olemassa olevan asutuksen tiivistämistä, joskin alueen reunoilla on uusia omakotitalotontteja. Vanhan Hervannantien pohjoispuolella on myös rivitalotontteja.

Vanhan Hervannatien varteen on varattu tilaa erillistä kevyen liikenteen väylää varten. Ruskontien ali on Tampereen puolen asemakaavoissa osoitettu kaksi kevyen liikenteen alikulkua Anniston ja Vuoreksen välille.

Annistossa on joitakin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita kuten kosteikkoja ja yksi lähteikkö.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?