Sulkavuoren arviointiselostuksessa täsmentämisen varaa

Lempäälän rakennusjaosto huomauttaa, ettei Lempäälän nykyisen jätevedenpuhdistamon tontilll ole suunniteltu muuta maankäyttöä, esimerkiksi asutusta. Kuva: Samu Hellström.

Lempäälän rakennusjaosto huomauttaa, ettei Lempäälän nykyisen jätevedenpuhdistamon tontilll ole suunniteltu muuta maankäyttöä, esimerkiksi asutusta. Kuva: Samu Hellström.

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto katsoo Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Tampereen Sulkavuoren vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen olevan erittäin laaja ja kattavaa. Lausuntonsa kunnanhallitukselle antanut jaosto katsoo kuitenkin, että arviointiselostuksen tiivistelmätekstit ja yhteenvetotaulukot eivät vastaa kaikilta osin varsinaisen tekstiosan sisältöä ja päätelmiä.

– Lempäälän puronvarsilehtojen osalta todetaan yhteenveto- ja tiivistelmätaulukoissa lehtoihin kohdistuvan vähäisiä vaikutuksia siirtolinjan rakentamisen yhteydessä, mutta että lehdot ovat ennallistettavissa. Kuitenkin tekstiosassa Tuulivallan lehdon kohdalla sanotaan, että lehdon luonnonarvot menetetään siirtolinjaukse4bn rakentamisen yhteydessä ja siirtolinjausta olisikin syytä muuttaa niin, että se ei kulje lehdon kautta, jaosto huomauttaa.

Jaoston arvion mukaan Lempäälän kunnanhallituksen aikaisemmat lausunnot on pääosin huomioitu YVA-selostuksessa, ja arviointiselostuksessa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota siirtoviemärilinjojen pumppaamoihin liittyvään hajuhaittaan.

– Sen sijaan arviointiselostuksessa ei vuotovesiasioita ole käsitelty lainkaan ympäristövaikutuksena. Pitkäkestoisella pumppaamovuodolla voi olla haitallisia vaikutuksia lähialueiden vesistöön esimerkiksi Sääksjärveen.

Jaosto huomauttaa lausunnossaan, että osa Lempäälän jätevesistä johdetaan joka tapauksessa Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle, sillä Lempäälän jätevedenpuhdistamon maksimikapasiteetti on 5 500 kuutiota vuorokaudessa, jonka ylittävä osa on johdettava Viinikanlahteen.

Kapasiteettia Lempäälän puhdistamolla ei jaoston mukaan ole mahdollista enää lisätä. maksimikapasiteetin arvellaan täyttyvän nykyisellä kasvuvauhdilla vuonna 2018. jaosto toteaa myös, että onnistunut verkoston saneeraus vähentää puhdistamolle menevää jätevettä ja hidastaa siten kapasiteetin täyttymistä.

– Vuoreksen itäosan vesihuolto tuodaan Sääksjärven kautta jo lähivuosina, jonka yhteydessä rakennetaan Sääksjärven pumppaamo. Pumppaamon mitoituksessa varaudutaan Lempäälän jätevesien johtamiseen Tampereen jätevedenpuhdistamolle joko Viinikanlahteen tai Sulkavuoreen.

Lempäälän ympäristöjaosto toteaa Sulkavuoren vaihtoehdon YVA-selostuksesta lisäksi, että Sulkavuoren vaihtoehdon merkittävänä myönteisenä vaikutuksena tuodaan esille merkittävän uuden maankäytön mahdollistuminen Lempäälässä. Jaoston mukaan vaikutus on epäsuora ja se riippuu täysin alueiden tulevasta maankäytöstä, jota ei ole vielä suunniteltu.

– Lempäälän osalta ei voida puhua merkittävästä myönteisestä vaikutuksesta. Lempäälän puhdistamon 7 800 neliön tontille ei ole suunniteltu muun maankäyttöä eikä esimerkiksi kerrostaloasutus tontilla ole mahdollista maisemallisesti tärkeän sijainnin vuoksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?