Lempäälän vakavaraisuus väheni 2012

Lempäälän kunnan bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2012 yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Rahoitustarpeen kattamiseksi kunnan piti ottaa uutta lainaa 13,5 miljoonaa euroa. Lempäälä nettovelkaantui vuonna 2012 yli 7,6 miljoonaa euroa.

Kunnan velkamäärä viime vuoden lopussa oli 41,1 miljoonaa euroa eli 1 918 euroa kutakin asukasta kohden, kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 6 33,5 miljoonaa euroa ja 1 605 euroa/asukas.

Lempäälän kunnan vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaavan omavaraisuusasteen (51,2 %) heikenneen selvästi (edellisvuonna 55,4 %). Tilikauden 2012 alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa ja sitä aiempien tilikausien yhteenlaskettu ylijäämä on taseessa noin 18,4 miljoonaa euroa.

Lempäälän kunnan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2012–13 21 448. Väestönkasvu oli suuri, 569 asukasta, mikä merkitsee 2,7 prosentin väestönkasvua.

Toimintakate oli vuonna 2012 95,6 miljoonaa euroa heikentyen 7,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Käyttötalouden nettomenot kasvoivat 8,4 prosenttia. Käyttötalouden toimintakulut vuonna 2012 olivat 118,8 miljoonaa euroa (6,6 %).

Vuosikate oli tilinpäätöksessä talousarviota parempi eli 5,7 miljoonaa euroa eli 267 euroa/asukas. Kunnallisverotuloja kertyi kertomusvuonna vajaat 69,9 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edellisvuodesta 3,6 miljoonaa euroa (+5,6 %). Kiinteistöveroja kertyi runsaat 4,2 miljoonaa euroa (+9,5 %) ja yhteisöverotuottoja runsaat 2,5 miljoonaa euroa(+21,3 %). Valtionosuuksia kertyi 25,6 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa (+6,2 %) edellisvuotta enemmän. Lempäälän kunnalta perittiin verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta vuonna 2012 vajaat 1,5 miljoonaa euroa.

Lempäälän kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen kunnan tarkastuslautakunnan ja tiklintarkastajien käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Yksi kommentti

  1. Kysyn, en tiedä

    Onko velkaantumiselle tehtävissä jotakin nopeasti? Selittäkää ihmeessä, miksi käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet 8,4 prosenttia yhden ainoan vuoden aikana. Mitä sanovat Lempäälän kuntapäättäjät?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?