Nuorisovaltuuston kannanotto: Myös matalan kynnyksen päivätoiminta on nuorten mielestä kunnassa liian vähäistä, tilanteeseen toivotaan parannusta

Lempäälän nuoret kaipaavat parannusta työllisyyspalveluihin

Nuorisovaltuuston vastaava ohjaaja Veera Kiretti on tyytyväinen siihen, kuinka hyvin saivat tuotua mielipiteensä julki.

Nuorisovaltuuston vastaava ohjaaja Veera Kiretti on tyytyväinen siihen, kuinka hyvin nuoret saivat tuotua mielipiteensä julki.

Lempääläläiset nuoret kritisoivat Työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden muuttumista pelkästään ajanvarausperusteisiksi. Asia käy ilmi Nuorisovaltuuston huhtikuussa tekemästä kannanotosta, johon on koottu keskeisimpiä huolenaiheita nuorten itsensä kertomina. Kannanotto on päänavaus nuorten puolelta Lempäälän päätöksentekojärjestelmälle.

Nuorisovaltuuston vastaava ohjaaja Veera Kiretti kirjoittaa kannanotossa, että pakollisten asioiden hoitaminen ja aikavarausten muistaminen voi olla ongelmallista, jos nuoren elämässä on paljon haasteita esimerkiksi terveydentilan ja sosiaalisen aseman takia.

– Useilla nuorilla luottohäiriömerkinnät ja säännöllisten tulojen puute ovat estäneet verkkopankkitunnuksien saamisen, ja verkko-asiointi ei onnistu ollenkaan.

 Kannanotossa siteeratun nuoren mielestä TE-toimiston uudistuneista käytännöistä pitäisi tiedottaa huomattavasti selkeämmin.

– Vuoden alussa voimaan astuneet uudistukset ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan paljon päänvaivaa kaoottisen tiedottamisen takia. Tuntuu että TE-toimistolla itselläkään ei ole hajua siitä missä mennään.

Päivätoimintaa lisää

Työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret kaipaavat Lempäälään pelkästään nuorille suunnattua päivätoimintaa. Samaa mieltä olivat nuoret mielenterveyskuntoutujat.

Kuntouttava työtoiminta kunnan toimipisteissä koettiin liian pelottavana. Myöskään itsenäistymiseen ja sen edellyttämiin arjenhallintataitoihin kuntouttava työtoiminta ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan toivottua tukea, kirjoitetaan kannanotossa.

Toisen kannanotossa siteeratun nuoren mukaan kuntaan olisi tärkeätä saada matalan kynnyksen toimipaikka.

– Nykyinen malli sijoittaa elämänsä kanssa solmussa olevat nuoret Monitoimikeskukseen pitkäaikaistyöttömien, päihdeongelmaisten ynnä muiden joukkoon työpajoille. Tämä toimii paikan ilmapiirin huomioon ottaen pikemminkin passivoivana toimenpiteenä kuin nuorta aktivoivana ja koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaa kohti kannustavana ratkaisuna.

Hänen mielestään pois silmistä, pois mielestä -ajattelutapa pitää lopettaa ja ottaa aktiisempi rooli hyödyllisemmän toiminnan järjestämisessä.

– Jos niin sanottu kelkasta tippuminen tehdään helpoksi nuorelle, sille tielle voidaan jäädä pitkäksi aikaa.

Lisäksi ohjaaja Veera Kiretti huomauttaa, että kaikissa Tampereen kaupunkiseudun kunnissa on nuorille suunnattu starttipaja – Lempäälää ja Vesilahtea lukuun ottamatta.

Asunnoista huutava pula

Nuorisoasunnoista on Lempäälässä suuri pula. Sirkkavuoren asuntojonossa on jatkuvasti 30–40 alle 25-vuotiasta nuorta odottamassa pientä ja edullista asuntoa.

Kannanotossa toivottiin mahdollisuutta tiiviisti tuettuun ja turvalliseen asumiseen myös muille kuin lastensuojelun jälkihuollon piirissä oleville nuorille.

Tilannetta on kartoitettu jo vuonna 2011, jolloin nuorisovaltuusto otti kantaa nuorisoasuntojen tarpeeseen. Veera Kiretin mukaan nuorisopalvelut vie edelleen tätä viestiä kunnan johdolle päin.

– Uusien asuntojen rakennuttaminen vaatii kuitenkin kaikkien toimialojen yhteistyötä ja tahtotilaa asian konkretisoitumiseksi.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?