Tervehdyttämisohjelma Tavoitteena ylijäämäinen tulos vuonna 2016

Vesilahti nostamassa tuloveroprosenttia 21,50:een

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan  selvitetään Onkemäen koulun sulkemisen ja toiminnan jatkamisen kustannusvaikutukset. Kuva: Katariina Onnela

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan selvitetään Onkemäen koulun sulkemisen ja toiminnan jatkamisen kustannusvaikutukset. Kuva: Katariina Onnela

Maanantaina 27. toukokuuta kokoontuva Vesilahden kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen kunnan talouden tervehdyttämisohjelman ja kunnan kokonaistalouden raamin vuosien 2014–15 talousarviolle ja -suunnitelmalle. Kunnanhallituksen maanantaina 20. toukokuuta hyväksymän vuoden 2013 tervehdyttämistoimien ja selvitys- ja kehityshankkeiden mukainen talouden tervehdyttämisohjelmaesitys rakentuu siten, että Vesilahden kunnan vuoden 2016 tilinpäätös olisi ylijäämäinen.

Taloutta ei tervehdytetä lomautuksilla tai irtisanomisilla. Henkilöstömenoissa haetaan muita säästömahdollisuuksia, mm. vaihtamalla lomarahat vapaiksi.

Vuodelle 2014 esitetään tuloveroprosentin nostoa yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä 20,50 prosentista 21,50 prosenttiin. Nosto toisi lisätuloa noin 650 00 euroa vuodessa.

Onkemäen koulu
suljetaan

Kunnanvaltuusto ottaa kantaa vesilahden kunnan talopuden tervehdyttämisohjlemaan maanantaina 27. toukokuuta. Kuva: Katariina Onnela

Kunnanvaltuusto ottaa kantaa Vesilahden kunnan talouden tervehdyttämisohjelmaan maanantaina 27. toukokuuta. Kuva: Katariina Onnela

Myös kiinteistöveroja esitetään nostettavaksi. Vakituisten asuntojen kiinteistövero nousisi 0,45 prosentista 0,50 prosenttiin. Yleinen kiinteistöveroprosentti korotettaisiin 0,90 prosentista 1,00 prosenttiin. Vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosentti nousisi 1,00 prosentista 1,15 prosenttiin. Rakentamattomia tontteja alettaisiin kiinteistöverottaa. Korotusten yhteisvaikutus olisi noin 159 000 euroa vuodessa.

Valtuusto saa pohdittavakseen kunnanhallituksen esityksen, jossa ehdotetaan tänä vuonna selvityksen tekemistä Onkemäen koulun sulkemisesta ja toiminnan jatkamisesta. Vuosina 2014–15 on tarkoitus selvittää siirtopäiväkotivaihtoehtoa Narvaan.

Ilmainen ateriaetu säilyy esityksen mukaan sotaveteraaneilla ja -invalideilla, mutta se aiotaan poistaa leskiltä ja sotaveteraanien aviopuolisoilta.

Kunnaanjohtaja Erkki Paloniemen mukaan Vesilahden kunta ei ole taloudellisesti kuralla vaikkakin tiukoilla. Kunnan tervehdyttämisohjelmalla luodaan hänestä Vesilahdelle perusta jatkaa itsenäisenä kuntana. Tervehdyttämisohjleman onnistuessa ja kunnan velkamäärän pienentyessä on kunnalla hänen mukaansa taloudelliset edellytykset jatkaa itsenäisenä kuntana.

– Tulevat kolme, neljä vuotta ovat taloudellisesti erittäin tiukkoja. Tarvitsemme pikaisesti järeitä ja kipeitäkin päätöksiä ja toimenpiteitä. Kunnan Jos vesilahtelaiset eivät kykene niitä tekemään, viivellä ne tekevät meidän puolesta meitä ja meidän olosuhteitamme paljon huonommin ymmärtävät kaukaiset tahot.

Kiinteistöjä myydään,
investointeja lykätään

Kunnanvaltuuston esityslistalla on lisäksi karsinnat vuoden 2013 talousarvioon. Niillä haetaan yhteensä 352 620 euron nettosäästöä. Säästöä haetaan mm. vuokra-asuntojen, muun kiinteistöomaisuuden, puuston sekä Elisan osakkeiden myynnillä.

Säästöä haetaan kouluruokailusta, katuvalaistuksesta, koulujen alkamis- ja päättymisaikojen porrastamisella sekä yhdistämällä päiväkotiverkon pieniä yksiköitä yhdeksi Kirkonkylässä ja Narvassa. Säästöä kiinteistökuluissa haetaan laskemalla sisälämpötiloja ja ulkovalaistusta sekä ulkoistamalla remonttien teko, jolloin omat työntekijät ehtivät tehdä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotyöt.

Esityksessä Ämmänhaudanmäentien kunnallistekniikan ja kaavateiden investointia siirretään vuodelle 2015. Uutta pääkirjastoa aletaan rakentaa vuonna 2015, jolloin hankkeeseen on saatavissa valtionavustusta. Narvan uuden neliosastoisen päiväkodin toteutusvuosi mietitään tarkoin.

Suuret velanhoitokulut

 

Vesilahdessa on ryhdytty talouden tervehdyttämistoimiin, koska kunnan vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäisiä ja taloussuunnitelmavuosien 2013–15 kaikki vuodet myös alijäämäisiä.

Velanhoitokulut ovat suuret, noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa vastaten suuruudeltaan lähes neljää tuloveroprosenttia.

Verotulojen odotetaan kertyvän vuonna 2013 heikosti ja vuodelle 2014 ennustetaan valtionosuusleikkauksien pienentävän kunnan valtionosuustuloja 450 000 eurolla. Kertaluontoiset myyntitulot eivät korjaa toimintatuottojen ja -kulujen epäsuhtaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?