Onkemäen koulun lakkauttaminen ei tuo Vesilahden kunnalle säästöjä

Vesilahden kunnan viime vuosien suuret investoinnit on tehty suurelta osin lainarahalla. Keskuskoulujen ja päiväkotien laajennukset ovat vieneet miljoonia euroja. Nyt kunnan taloudellinen tilanne vaatii leikkauksia. Säästöjä mietitään mm. Onkemäen koulun, joka on satavuotias Vesilahden viimeinen kyläkoulu, lakkauttamisella. Tässä suunnitelmassa Onkemäen koulun nykyiset oppilaat (31) siirrettäisiin Kirkonkylän kouluun.
Kustannukset

Onkemäen koulun oppilaskustannukset verrattuna muiden koulujen oppilaskustannuksiin näyttävät suuremmilta. Näiden laskelmien valossa opettaminen Onkemäen koulussa näyttäisi siis kalliimmalta kuin muissa Vesilahden kouluissa. Näin yksinkertainen asia ei ole edes taloudellisesta näkökulmasta.

Keskuskoulujen laajennusten kustannusten periaatteessa pitäisi näkyä mahdollisimman totuudenmukaisesti oppilaskohtaisissa kustannuksissa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. On kuitenkin erilaisia laskennallisia tapoja, jotka vaikuttavat vuotuisiin oppilaskustannuksiin. Kuntaliiton talousasiantuntijan Mikko Mehtosen mukaan esimerkiksi kiinteistöjen poistoaika on tärkeä tekijä. Mikäli poistoajat ovat pitkiä, laajennettujen isojen koulujen pääomakustannukset ovat vuositasolla alhaisemmat.

Näin ollen isojen koulujen oppilaskohtaisetkustannukset eivät ole realistisia. Tärkeää Mehtosen mukaan kustannuslaskennassa olisi, oppilaskohtaisia kustannuksia määritettäessä, että pääomakustannuksien kohdentamisessa voitaisiin käyttää myös kiinteistöjen nykyarvoa (tasearvon sijasta) poistojen laskentapohjana, jolloin oppilaskohtaiset kustannukset kuvaisivat paremmin todellisuutta.

Lain mukaan oppilaan kyyditykseen kuluva aika odotuksineen saa kestää päivässä korkeintaan 2,5 t. Tällä hetkellä Riehun kylän oppilaiden kyyditysaika Onkemäen koululle odotuksineen aamuisin kestää jopa tunnin. Mikäli kaikki Onkemäen koulun oppilaat Riehusta, Riuttankulmalta, Onkemäeltä ja Tarimaalta saadaan aamuisin ja iltapäivisin lain salliman ajan sisällä Kirkonkylän kouluun ja takaisin kotiin, tarvitaan lisää takseja. Ja tämä maksaa. Taksikyytien realististen kustannusten laskeminen huomioiden lainmukainen kyyditysaika olisi paikallaan.

Taloudelliseen pohdintaan jo tässä vaiheessa olisi syytä ottaa myös Kirkonkylän alueelle kaavoitetut uudet asuinalueet ja myynnissä olevat tontit (Ämmänhaudan ja Virolaisen alue). Lapsiperheethän näille aluelle rakentaa ja pienetkin lapset kasvavat muutamassa vuodessa koululaisiksi. Taas muutaman vuoden päästä huomataan, että uusille kaava-alueille muuttaneiden perheiden lapset eivät mahdu olemassa oleviin kouluihin, joten lainarahalla tehtyjen laajennusten/investointien kierre on taas edessä.

Yhteisöllisyys, luonnonläheisyys ja terve sisäilma

Tutkimusten mukaan kyläkoulussa erityisesti yhteisöllisyyden kokemus on voimakkaampaa kuin suuremmissa keskuskouluissa. Onkemäen koululla yhteisöllisyys on tarkoittanut mm. yhteisiä välituntileikkejä, joihon osallistuu oppilaat eskareista kutosluokkalaisiin. Koulun yhteisöllisyyttä on ollut lisäämässä myös aktiivinen kylätoimikunta sekä viikoittain koululla kokoontuva partio.

Tutkimusten mukaan viherympäristöjen läheisyys helpottaa lapsilla erityisesti ylivilkkauden oireita. Onkemäen kyläkoulussa  luonnonläheinen, metsämäinen pihapiiri, joka kuuluu välituntialueeseen,  mahdollistaa mm. luovaa toimintaa ja elpymisen kokemuksia. Tällaisia maaseutumaisia, metsämäisiä pihapiirejä Vesilahden keskuskoulujen laajennusten takia pihoissa ei enää ole.

Mielenkiintoista myös on, että Kirkonkylän koulusta on jouduttu sisäilmaongelman takia siirtymään Onkemäen koulun oppilaaksi. Mikäli tällaiset pulmat lisääntyvät, Onkemäen koulu tarjoaa erittäin edullisen ja terveellisen vaihtoehdon myös muiden koulujen oppilaille.

Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntien strategioissa toistuvasti tuonut esille pyrkimyksensä säilyttää kunta luonnonläheisenä ja maaseutumaisena kunta, jossa on elinvoimaisia kyliä. Onkemäki täyttää kunnan imagon mukaiset ominaisuudet. Onkemäen koulun säilyttäminen ja arvostaminen on koko kunnalle merkittävä asia.

Onkemäen koulun oppilaiden vanhempia
Kirsi Salonen
Tommi Mäkinen
Aura Elliot
Inka Valtamo
Anne Mäkelä
Tapio Mäkelä
Sari Vehviläinen
Matti Vehviläinen
Laura Toivonen
Tuire Jäntti
Teija Suvanto

Yksi kommentti

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?