Kiista: Hallinto-oikeus on hyväksynyt Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin valituksen, joka koski Herralanvuoreen suunnitellun lämpölaitoksen rakentamista

Biolämpölaitoksen rakennuspäätös kumottiin

Kuvassa alustava suunnitelma lämpölaitoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto  J10.

Kuvassa suunnitelma Herralan lämpölaitoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto J10.

Herralan alueelle ei rakenneta biolämpölaitosta – ainakaan sellaisessa muodossa kuin alun perin suunniteltiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut lämpölaitoksen rakentamispäätöksen.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri valitti Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä, ja hallinto-oikeus hyväksyi valituksen. Lempäälän Energia joutuu nyt miettimään uusia vaihtoehtoja lämpölaitoksen paikaksi.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki selvittää tiedotteessa päätöksen syitä.

– Lämpölaitoksen aiottu rakennuspaikka on suunnittelutarvealueella, ja se on merkitty maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Alueella on myös muita luonnonarvoja.

Kytömäki selvittää, että suunnittelutarvealueelle, jolla ei ole asemakaavaa, voidaan myöntää rakennuslupa vain tietyissä tapauksissa.

Luvan saa, jos rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä aiheuta haittaa kaavoituksen tai alueiden käytön kehittämiselle. Rakentamisen pitää myös olla sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Yllä mainitut ehdot  perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 137 ensimmäiseen momenttiin. Kytömäen mukaan ehdot eivät täyttyneet Herralanvuoren lämpövoimalan tapauksessa.

Päätöksestä ei valiteta

Lempäälän Energian toimitusjohtajan Toni Laakson mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei valiteta.

– Seuraavaksi aletaan pohtia kunnan kaavoituspuolen kanssa ideoita uudesta paikasta. Herrala ei vielä ole alueena poissuljettu. Mielestäni se on seutukunnan parhaimpia alueita laitoksen sijaintipaikaksi.

Laakso painottaa, että kaikki vaihtoehdot halutaan tuoda julkisuuteen ennen kuin asiaa viedään pidemmälle. Aikomuksena on järjestää avoin keskustelutilaisuus lämpölaitoksen tiimoilta.

Laakson mukaan lämpölaitoksen valmistuminen viivästyy nyt monella vuodella. Alun perin laitoksen piti olla käytössä 2014–2015.

Ongelmaksi muodostui sijoituspaikka

Herralanvuoren lämpövoimala olisi käyttänyt lähes yksinomaan uusiutuvaa puuhaketta. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri tähdentääkin, että se kannattaa uusiutuvien energialähteiden käyttämistä.

Kytömäki kuitenkin lisää, että ympäristönsuojelulliset arvot, kuten uusiutuvan energian käyttö, täytyy pystyä sovittamaan yhteen luonnonsuojelullisten arvojen kanssa. Luonnonsuojelupiirin ongelmaksi muodostui voimalan suunniteltu sijoituspaikka, joka on luonnonarvoiltaan merkittävä.

– Näkemyksemme mukaan Lempäälän lämpövoimalalle löytyy varmasti jokin muu paikka, johon se voidaan rakentaa ilman, että luonnonarvot vaarantuvat.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?