Kannanotto jäi valtuuston kokouksessa jakamatta

Vesilahden valtuuston kokouksessa 27.5. käsiteltiin kunnan talouden tervehdyttämissuunnitelmaa. Onkemäen koulun vanhemmat sekä kyläläiset olivat laatineet kokousta varten valtuutetuille  tarkoitetun kannanoton jaettavaksi paperiversiona sekä lähetettäväksi sähköpostilla etukäteen.

Jostain syystä kannanotto ei kuitenkaan kaikkia valtuutettuja tavoittanut. 

Kannanotto: Vastustamme Onkemäen koulun lakkauttamista. Mikäli valtuusto katsoo tarpeelliseksi tehdä Onkemäen kouluun liittyvän selvityksen, sen pitää selvittää, millä edellytyksillä koulu voi jatkaa. Onkemäen koulun kustannuksia laskettaessa on syytä huomioida oppilaskohtaisten kustannusten lisäksi kunnan kokonaistilanne, Kirkonkylän laajennustarpeet sekä Kirkonkylän koulun sisäilmasta oireilevat oppilaat. Käytännössä on syytä selvittää, millainen taloudellinen ongelmavyyhti jatkossa on tulossa, kun Kirkonkylän koulussa on jo nyt täydet oppilasryhmät, sisäilmaongelmien takia suljettu luokka, useat sisäilmaongelmien takia oireilevat oppilaat sekä Kirkonkylän alueelle muuttavat uudet lapsiperheet. Nämä edellä mainitut seikat tuottavat kunnalle jatkossa todennäköisesti myös taloudellista rasitetta, jossa Onkemäen koulu voi olla kunnalle tärkeä resurssi.

Kunta voi löytää suurempia säästöjä siten, että taloudellisesti tiukkoina aikoina vähennettäisiin esim. ystävyyskuntatoiminnasta tai muusta vastaavasta,  peruspalvelujen tuottoon kuulumattomasta toiminnasta. Muut toiminnat pitää tarkastella, samoin kuin mahdolliset lisäsäästöt muistakin peruspalveluiden yksiköistä.

Esitämme myös, että Onkemäen kyläläiset ja vanhemmat ovat valmiita ottamaan nykyistä enemmän vastuuta Onkemäen koulun taloudellisista rasitteista talkoilemalla, esim. talviauraus, lämmitys jne. Tämän lisäksi ehdotamme, että mikäli kouluun liittyvä selvitystyöryhmä perustetaan, siihen pitää ottaa mukaan Onkemäen koulun rehtori Ville Ahvenus.

Kirsi Salonen

Tommi Mäkinen

Mika Jokinen

Satu Jokinen

Esa Ojala

Jouko Marttila

Timo Ali-Löytty

Tapio Mäkelä

Anne Mäkelä

Into Alakoski

Maija-Liisa Alakoski

Kaisu Tanni

Sari Vehviläinen

Tarja Kovero

Laura Toivonen

Piia Palomäki

Jeff Elliott

Matti Vehviläinen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?