Uuden vanhuspalvelulain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yhdenvertaisesti yksilöllistä ja tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Mikä muuttuu Lempäälässä uuden lain myötä?

Vanhuspalvelulain toteutus on Lempäälässä hyvällä mallilla

Vanhuspalvelulain toteuttaminen kiinnosti Ehtookodossa ja veti salin täyteen väkeä.

Vanhuspalvelulain toteuttaminen kiinnosti Ehtookodossa ja veti salin täyteen väkeä.

Heinäkuussa voimaan tullut vanhuspalvelulaki tiivistää yhteistyötä kunnan sisällä. Lempäälän seniorineuvoston, Lempäälän vammaisneuvoston ja Lempäälän vanhustyön Ehtookodossa järjestämässä tilaisuudessa puhunut vanhustyönjohtaja Hanna Karojärvi totesi kunnan tilanteen olevan hyvällä mallilla uuden lain täytäntöönpanoa ajatellen.

– Suuri osa on asioita, jotka Lempäälässä tehdään jo lain edellyttämällä tavalla. Palveluiden laatuun ja kattavuuteen liittyvät asiat ovat hyvin hallinnassa.

Uusi laki tuo lisää yhdenvertaisuutta palveluihin. Vanhuspalveluiden tulee olla kaikille yhtäläisesti saatavilla ja mielellään lähellä. Esimerkiksi päivätoiminnan tulisi olla vähemmän keskitettyä kuin nykyisin, sanoi sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin.

Sosiaali- ja Terveysministeriön mukaan lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat tulevaan väestön ikärakenteen muutokseen. Iäkkäiden ihmisten on saatava osallistua heidän elinolojaan koskevien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen.

Suunnitelma iäkkäälle ja ikääntyneille

Kunnan tehtäväksi tulee luoda suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ja se on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lempäälä selvittää parhaillaan, onko jo olemassaoleva vanhustyön strategia yhteneväinen tarvittavan suunnitelman kanssa.

Jatkossa jokaiselle vanhuspalveluita käyttävälle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma on elävä asiakirja, johon myös käyttäjällä on sananvaltaa.

Suunitelma laaditaan viivytyksittä, kun iäkkään henkilön palveluntarve on selvitetty. Siinä on määriteltävä millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan iäkkään henkilön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi.

Vanhuspalvelulain toteuttaminen kiinnosti Ehtookodossa ja veti salin täyteen väkeä.

Vanhuspalvelulain toteuttaminen kiinnosti Ehtookodossa ja veti salin täyteen väkeä.

Vanhusneuvostolle lisää vaikutusvaltaa

Lempäälässä on toiminut nyt lakisääteiseksi tuleva vanhusneuvosto jo vuodesta 2001. Vanhusneuvoston rooli muuttuu jatkossa niin, että se antaa yhä enemmän lausuntoja erilaisiin suunnitelmiin. Lausuntojen antaminen ei tule olemaan vain vanhusneuvoston aktiivisuuteen perustuvaa, vaan lausuntojen pyytämisestä tehdään ohjeistus eri lautakunnille.

– Neuvostoa on kuultava aidosti, muistuttaa Karojärvi.

Lempäälässä on ainakin toistaiseksi voitu palvelupäätöksen jälkeen tarjota tarvittu palvelu hyvin lyhyellä odotusajalla. Esimerkiksi palveluasumisen kohdalla palvelujen tarjoaminen nopeasti on ollut kunnassa arvokysymys. Karojärven mukaan paikkaa tarjotaan, vaikka budjetti ylittyisi. Viranhaltijat ottavat ylityksestä vastuun ja avun tarvitsijalle saadaan turvallinen asuinpaikka. Väestön ikääntyessä odotusajat tulevat kuitenkin pitkittymään.

Uuden lain mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelut on järjestettävä viipymättä ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Uusi laki velvoittaa kuntaa seuraamaan palveluiden odotusaikoja ja raportoimaan niistä puolivuosittain. 

Palvelujen riittävyyttä ja laatua seurataan jatkossa säännöllisesti. Karojärvi arvioi, että käyttäjiltä kerätään palautetta vuosittain.

 

 

Fakta:

Ikääntynyt väestö tarkoittaa vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä.

Iäkäs henkilö on henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi, tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.

Uusi vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2013.

Pykäliä suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnista sovelletaan 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Vastuutyöntekijästä ja omavalvonnasta määräävät pykälät tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015.

Kommentit (6)

 1. Eläkeläinen

  Miksi ei kerrota suoraan että palveluja supistetaan, mitähän tarkoitetaan että pitäisi vähentää keskittämistä, palvelut on vielä toiminut hyvin, onko tämä sitä sote politiikkaa?

 2. Niilo Janhunen

  Sote-lain valmistelu törmäsi perustuslakiongelmiin

  Sote-lakia valmistelleen työryhmän perustuslakijaoston mukaan valmisteilla oleva sote-lakiesitys on monilta osin ristiriitainen perustuslain kanssa. Asiasta uutisoi Yle. Lain valmistelua on arvioitu ei-julkisessa muistiossa.

 3. Sebastian Falck

  Lempäälän ikäjakauma lähitulevaisuudessa on isojen ikäkuokkien ongelma palvelujen suhteen, tarvitaan radikaaleja toimia kunnan osalta jotta päästään mielekkääseen tilanteeseen.Päättäjiltä odotetaan manööverisiä taitoja, epäilen että onnistuu?..

 4. Sebastian Falck

  Kunnat kikkailevat sote-pelossa?
  Kuntien menot kasvoivat viime vuonna tuloja reilusti enemmän. Omaisuuden myynnillä kunnat pystyvät kaunistelemaan tuloslukuja, joilla saattaa olla suurikin merkitys kunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmistelussa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?