Lempäälän Kehitys Oy:n toiminnasta

Kiitos Markku Leinolle aktiivisuudesta ja asioiden esille ottamisesta. Pahoittelemme, että meillä ei ollut  mahdollisuutta vastata kirjoitukseen samassa lehdessä, mutta asiat ovat edelleen ajankohtaisia. Markku  Leino esitti viime viikon lehdessä mielipiteenään, ettei Lempäälän kunnanvaltuutetuille anneta kunnan  talousarviosta 2014 päättäessään mahdollisuutta riittävään tietoon Lempäälän Kehityksen toiminnasta.
Mielipiteen perusteena oli, ettei Lempäälän Kehitykseltä ollut lokakuun valtuuston kokouksessa toimintakatsausta.

Lempäälän Kehityksen toiminta ja toiminnan tavoitteet sisältyvät Lempäälän kunnan vuoden 2014  talousarvioon, josta päätetään kunnanvaltuuston marraskuun kokouksessa. Lempäälän Kehityksellä  ja kunnalla on ns. ostopalvelusopimus, jonka sisällöstä neuvotellaan ja päätetään määrävälein.

Viimeksi runkosopimus on tehty vuosille 2011 – 2015. Sopimuksessa yhtiö määritellään keskeiseksi elinkeinopalvelujen tuottajaksi ja elinkeinopolitiikan hoitajaksi. Lisäksi yhtiö raportoi puolivuosittain  toiminnastaan ja aina pyydettäessä mm. tarkastuslautakunnalle. Lempäälän Kehityksen toimitusjohtaja on  kunnan johtoryhmän jäsen ja läsnä sekä kunnanhallituksen että kunnanvaltuuston kokouksissa.

Lempäälän kunta arvostaa yrittäjyyttä ja panostaa elinkeinojen kehittämiseen. Lempäälä osallistuu  asukaslukuperusteisesti myös seudullisen elinkeinoyhteistyön kehittämiseen. Kaupunkiseudun yhteisen  elinkeinoyhtiön Tredean toimintakulut ovat Lempäälän osalta 174 000 euroa ja tämä summa sisältyy  kunnan talousarviossa elinkeinojen toimintakuluihin. Leinon mainitsemat sisäiset kulut (94 300 euroa) ovat kunnan tilatoimen elinkeinot -vastuualueelle kohdistamia kustannuksia yrityksille vuokratuista kunnan omistamista kiinteistöistä.

Lempäälän Kehityksen hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet  edustavat Lempäälän Kehityksen omistajia ja ovat perehtyneitä yhtiön toimialaan. Leinon mainitsema  Lempäälän ulkopuolella asuva hallituksen jäsen edustaa yhtiön hallituksessa Lempäälän Kehityksen  kolmanneksi suurinta omistajaa. Yhtiön hallituksen viidestä jäsenestä kaksi edustavat kuntaa. Jo useiden  valtuustokausien ajan kunnanhallituksen puheenjohtaja on ollut Lempäälän Kehityksenkin puheenjohtaja.  Tällä kertaa varapuheenjohtajan tehtävää hoitaa Lempäälän Yrittäjien edustaja.

Lempäälän kunnanhallitus asetti keväällä työryhmän valmistelemaan lähidemokratian edistämiseksi  valittavaa ja kehitettävää lempääläistä mallia. Silloisen työryhmän jäseniksi valittiin Leinon mainitsemat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Lokakuun kunnanvaltuuston kokouksessa päätettiin lähidemokratia toimikunnan perustamisesta. Kun toimikunta valitaan, niin siihen tulee jäseniä jokaisesta valtuustoryhmästä. Valintoja Lähidemokratiatoimikunnan jäseniksi ei ole vielä tehty ja  toimikunta aloittaa toimintansa 1.1.2014.

Tuula Petäkoski-Hult
Lempäälän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kari Löytty
Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?