Maapoliittinen ohjelma ohjaamaan kasvusuuntia

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vesilahden kunnan maapoliittisen ohjelmaluonnoksen. Erityisesti vuosille 2014–15 ajoittuvan ohjelman tarkoituksena on edistää kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Vesilahden kunta omistaa noin 450 hehtaaria maa-alueita. Kirkonkylän ensivaiheen kasvusuunta on ollut lounaaseen nykyiseltä asemakaavoitetulta alueelta osayleiskaavoituksen mukaisesti. Kunnalla oli omistuksessaan raakamaata Kirkonkylän osayleiskaavassa osoitetuilla uusilla asuinalueilla Ämmänhaudanmäen alueella, ja asemakaavoitus voitiin aloittaa kunnan omistamalla maalla. Nykyvaiheessa on ryhdytty asemakaavoittamaan yksityisessä omistuksessa olevaa maata, jota osayleiskaavan uusista asuinalueista ovat Suomelan, Savelanmetsänhelmen, ja Järvenrannan vireillä olevat asemakaava-alueet.

Maapoliittisen ohjelmaluonnoksen mukaan Kirkonkylässä lähiaikojen tärkeimpänä kasvusuuntana ja uutena kaavoitettavan alueena ovat Kirkonkylän yleiskaavan mukaiset asuinpientaloalueiden laajenemisalueet sekä uusi kokoojakatu Rautialantien ja Vesilahdentien välisellä alueella Kirkonkylän länsipuolella. Uusien alueiden liittämiseksi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen Vesilahdessa on tarpeen laatia uutta asemakaavaa niiden ja Kirkonkylän välille Rautialantien ja Pyhäjärven väliselle alueelle.

Ohjelmaluonnoksen mukaan Narvan alueella on keskustaajamassa nyt riittävästi tonttivarantoa, mutta alueella on tarpeen tarkastella kasvusuuntia laatimalla uusi yleiskaava.

Koskenkylän alueella on vireillä yleiskaavoitus, jossa on etsitty kasvusuuntia. Valmistuessaan oikeusvaikutteinen yleiskaava toimii alueella rakentamista ohjaavana asiakirjana.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?