Haja-asutusalueen valumissa humuspitoisuutta

Lempäälän kunnan alueella vuonna 2013 tutkitut virtavedet olivat lievästi happamia (pH 6,1–6,4) ja humuspitoisia. Virtavesissä oli selvästi näkyvissä ihmistoiminnan vaikutus luonnontilaisiin vesiin verrattuna. Ravinteisuus oli koholla sekä typpi- että fosforipitoisuuksissa.

Korkeimmat fosforipitoisuudet olivat Säijoessa ja Ahtialan Myllyojassa. Korkeimmat typpipitoisuudet olivat Ahtialan Myllyojassa.

Ojavedet olivat samentuneita, mutta tutkitut virtavedet olivat hygieenisesti puhtaita. Kahdessa ojassa oli kohonneita bakteeripitoisuuksia: Säijän Myllyjoessa ja Säijoessa.

Kaikissa ojavesissä oli nähtävissä luonnontilaista korkeampia ammoniumtypen arvoja. Jätevesien vaikutukseen viittaavan ammoniumtypen määrä oli erityisesti koholla Toritunojalla ja Säijoessa.

Rikalanjärvi erittäin rehevä

Tutkituista järvistä Höytämön- ja Koipijärvi olivat yleisluokaltaan hyvässä tilassa. Korte- ja Merunjärvi sekä Pikku Kyynärö olivat tyydyttävässä tilassa. Yleisluokaltaan välttäviä järviä olivat Ahosten- ja Rikalanjärvi.

Kaikki tutkitut järvet olivat humuspitoisia. Järvet olivat enimmäkseen lievästi reheviä (Koipi-, Korte-, Höytämön- ja Merunjärvi) tai reheviä (Ahostenjärvi). Rikalanjärvi oli erittäin rehevä.

Ahostenjärvellä ja Rikalanjärvellä oli korkea klorofyllipitoisuus, mikä viittaa leväkukintoihin. Pikku Kyynärö oli tutkituista ainoa karu järvi.

Pikku Kyynärön lisäksi etenkin talviaikaista hapettomuutta esiintyi Höytämönjärven Koipilahdensuussa ja Ahostenjärvellä, jonka sähkönjohtavuuteen vaikuttaa läheisen moottoritien valumavedet.

Kaikki tutkittujen järvien hygieeninen laatu oli hyvä.

Järvien veden laatua tarkkailtiin Lempäälässä vuonna 2013 pääasiassa Sääksjärven ja Kuljun alueella lukuun ottamatta Rikalanjärveä.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tutki Lempäälän virtavesiä ja ojia sekä järviä vuonna 2013. Virtavesinäytteitä otettiin keväällä Toritunojalta, Säijän Myllyojalta, Säijoesta, Portaankorvasta laskevasta ojasta, Kiikonojasta ja Ahtialan Myllyojasta. Järvivesinäytteitä otettiin maaliskuussa ja elokuussa Ahosten-, Korte-, Merun- ja Rikalanjärvestä. Koipi- ja Höytämönjärvestä otettiin näytteet maalis- ja heinä-elokuussa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?