Kierrätyskeskukselle kaivataan lisätiloja

Riikka Kivelä pitää Varikon suurimpana ongelmana tilanpuutetta.  Vieressä myös Kari Virtanen (sd.) kuuntelee puheenvuoroja aiheesta.

Riikka Kivelä pitää Varikon suurimpana ongelmana tilanpuutetta. Vieressä myös Kari Virtanen (sd.) kuuntelee puheenvuoroja aiheesta.

Lempäälän kunnanvaltuustolle saatettiin tiedoksi viime viikon kokouksessa vuonna 2013 tehdyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet. Valtuustoa puhuttivat etenkin kierrätyskeskus Varikon tilakysymykset. Riikka Kivelä (sd.) ilmaisi tyytymättömyytensä vastaukseen, joka annettiin 31 valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen.

– Vastauksessa todetaan, ettei Sotavallantieltä löydy lisätilaa Varikolle. Olen omin silmin todennut, että lisätilaa olisi esimerkiksi Varikon seinän takana olevassa hallissa. Kunta voisi tyhjentää siellä lojuvat käyttämättömät romut pois, Kivelä totesi.

Aloitteeseen annetussa vastauksessa mainitaan, että niin sanottu Kalustajan talo Atrantiellä olisi yksi mahdollinen vaihtoehto.

– Kalustajan talo voisi toimia Varikon etäpisteenä. Mietityttää vain, että kuinka pitkäaikainen ratkaisu se olisi, kun keskustaa ollaan kehittämässä.

Valtuutettu Markku Mikkola (kesk.) sanoi, että hänen tietojensa mukaan Varikolla ei ole käytöstä poistettua tavaraa säilytyksessä vaan siellä on teknisen toimen ainoa lämmin ja lukittavissa oleva säilytystila.

Mikkola myös korosti, että kierrätyskeskuksen toimintaa pitäisi tehostaa.

– Ei voi olla niin, että tavaraa säilytetään loputtomiin. Jos tavaran kiertämistä ei tehosteta, on lisätilakin hetkessä täynnä. Tavaroille pitäisi määritellä elinkaari, jona aikana ne pitää uudelleen sijoittaa.

Yhteistyön kehittämistä monitoimikeskuksen kanssa?

Vastauksessa todetaan myös, että Varikolla on mahdollisuus käyttää monitoimikeskuksen tiloja ja laitteita. Kivelä peräänkuulutti sitä, että käytännöt olisi syytä selkeyttää.

Tuula Petäkoski-Hult (sd.) oli samoilla linjoilla.

– Ovatko monitoimikeskuksessa kaikki tilat käytössä ja jos eivät, niin mitä niistä voisi käyttää kierrätystoimintaan? Työllisyyden hoito on aika iso osa Lempäälän elinkeinopuolen budjettia. Voisiko ajatella että se, Monitoimikeskuksen toiminta mukaan lukien olisi jonkin lautakunnan alaista? Näin toiminnan kehittämistä pohdittaisiin keskitetysti.

Saana Raatikainen (vihr.) väläytti kierrätyskeskuksen mahdolliseksi uudeksi sijainniksi Marjamäkeä. Liisa Teeri (sd.) puolestaan sanoi, että kunta on ostanut hiljattain kiinteistön monitoimikeskuksen läheisyydestä. Voitaisiin selvittää, sopisivatko sen tilat kierrätyskeskuskäyttöön.

Mari Larikka (vihr.) toivoi, että valtuutetut saisivat tietoonsa tehdyt aloitteet jo aikaisemmin eikä vasta seuraavana vuonna, kun ne on jo käsitelty. Valtuuston puheenjohtaja Juha Kuisma (kesk.) vastasi, että kuntalaisaloitteiden tekemistä läpinäkyvämmiksi on suunniteltukin.

Huolena sisäilma ja puuttuva leikkipuisto

Niina Selin (sd.) nosti esille huolensa kunnan koulujen ja päiväkotien sisäilman laadusta. Yhteensä 24 valtuutetun tekemässä valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lempäälän kaikkiin kouluihin tehtäisiin kuntokartoitukset.

– En ole saanut kysymyksiini vastauksia. Seitsemään kohteeseen on tehty sisäilmatutkimuksia, mutta olisin halunnut kuulla, mitä kohteita ne olivat ja miten tutkimukset on tehty, Selin sanoi.

– Toivoisin, että Lempäälässä teetettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely sisäilman tilasta. Se on ilmainen kysely, joka voidaan teettää koululaisilla. Lasten ja nuorten elimistö reagoi herkästi, ja pitkäaikainen altistuminen huonolle sisäilmalle tulee näkymään heidän terveydessään.

Selin ilmaisi harmistuksensa myös siihen, että kuntalaisaloitteesta huolimatta Lempäälä ei ole luvannut toteuttaa kaavassa olevaa leikkipuistoa Lukutuvantien ja Lukutuvankujan kulmaukseen Kukkolanmäellä.

– Kun kaavoitetaan uusia asuinalueita, ja alueelle on piirretty leikkipuisto, olisi suotavaa että se myös toteutetaan. Se voi olla joillekuille vaikuttava tekijä ostaa tontti tai asunto juuri sieltä.

Niina Seliniä huolettaa koulujen ja päiväkotien ilmanlaatu. Etuvasemmalla puoluetoveri Liisa Teeri.

Niina Seliniä huolettaa koulujen ja päiväkotien ilmanlaatu. Etuvasemmalla puoluetoveri Liisa Teeri.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?