Sote-alue vastaisi sosiaali- ja terveyspalveluista

Lempäälän sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin sanoo, että vielä ei tarkalleen tiedetä, mitä valmistelusssa oleva sote-uudistus käytännössä kunnille merkitsee. Ajatuksena on, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta sote-alueelle. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin sanoo, että vielä ei tarkalleen tiedetä, mitä valmistelusssa oleva sote-uudistus käytännössä kunnille merkitsee. Ajatuksena on, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta sote-alueelle. Kuva: Erkki Koivisto

Hallituspuolueet sopivat maaliskuun lopussa yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Tarkoitus on, että jatkossa viisi sote-aluetta järjestää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Sote-alueet muodostetaan Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun ympärille. Niissä kaikissa on yliopistollinen sairaala. Alueiden hallintomalliksi sovittiin kuntayhtymäpohjainen malli.

Sote-kuntayhtymien rahoitus tulee kunnilta painotetun henkilömääräperiaatteen mukaisesti. Painotukseen vaikuttavat mm. ikärakenne ja sairastavuus.

Sote-alueilla olisi palvelujen järjestämisvastuu. Palvelujen tuottamisesta vastaavat nykyiset sairaanhoitopiirit, kunnat, yhteistoiminta-alueet ja yksityiset palvelujen tuottajat.

Sote-uudistuksen aikataulun mukaan uusi lakiesitys on tarkoitus saada valmiiksi toukokuussa j alain astua voimaan vuonna alkuvuodesta 2015. Sote-alueiden, perustason alueiden ja erityisvastuualueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2017 alusta.

Tampereen sote-alueeseen kuuluisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen nykyiset sairaanhoitopiirit. Mukana olisi noin 70 kuntaa ja se koskisi noin 1,1 miljoonaa asukasta.

Yksityiskohdat eivät vielä selvillä

Mitä valmistelussa oleva sote-uudistus merkitsee Lempäälälle, Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin?

– Vielä ei kovin tarkasti tiedetä, mitä mahdollinen muutos merkitsee, mutta ainakin palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi pois kunnalta kuntayhtymämallilla toimivalle sote-alueelle. Kunnat saavat kuitenkin toimia palvelun tuottajina, eikä muutos välttämättä merkitse sitä, että sote-henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen. Osa palveluista keskitettäneen niin, että palvelupiste siirtyy pois Lempäälästä.

Mitä hyötyä kuntalaiselle tai yleensä on siitä, että sote-alueet järjestävät kaikki palvelut?

– Palvelujen keskittäminen kokoaa osaamista yhteen, ja se voi näkyä nykyistä ammatitaitoisempana ja vaikuttavampana palveluna. Jos sote-alueiden myötä saadaan palveluprosesseja kevennettyä ja hallintoa virtaviivaistettua, sote-kustannusten kasvua voidaan hillitä. Vaikutus on myönteinen kuntataloudelle ja sitä kautta eri tavoin kuntalaisille.

Miten sote-alueiden toiminta on jatkossa tarkoitus rahoittaa?

– Kunnat rahoittavat toiminnan asukaslukuun perustuvalla maksulla.

Lempäälä kuuluisi Tampereen sote-alueeseen. Kuinka iso ja laaja se on?

– Sote-alue olisi todennäköisesti nykyisen erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen kokoinen, jolloin siihen kuuluisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi myös muita sairaanhoitopiirejä. Kuntia olisi siis muualtakin kuin Pirkanmaalta.

Tarkoittaako sote-alueeseen siirtyminen Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveystoimen budjetin pienenemistä, jos ja kun palveluista jatkossa vastaa sote-alue? Kuinka iso osa Lempäälän kunnan menoista koostuu sosiaali- ja terveystoimen menoista?

Ratkaisevaa on, siirtyykö henkilöstöä ja missä määrin sote-alueen palvelukseen. Budjetti ei varsinaisesti pienene, koska kuntayhtymälle maksettava osuus olisi osa budjettia. Sote-menojen osuus käyttötalouden nettomenoista on noin 60 prosenttia.

Siirtyvätkö Lempäälän kunnan nykyisiä sote-tehtäviä suorittavat henkilöt sote-alueelle?

– Jos kunnat toimivat jatkossakin palvelun tuottajina, henkilöstö pysyy tuotettavien palvelujen osalta kunnan palveluksessa. Myös tämä tarkentuu tulevassa laissa.

Lempäälän kunnassa on päätetty, että päivähoito siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta koulutoimeen. Käykö Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveystoimi tai sosiaali- ja terveyslautakunta turhaksi?

Jos kunnat toimivat jatkossakin palvelun tuottajina, kunnassa on myös sosiaali- ja terveystoimen organisaatio ainakin jossain laajuudessa. Kun järjestämisvastuu siirtyy sote-alueille, myös poliittinen päätöksenteko sote-asioissa siirtyy kuntayhtymän päätöksentekoelimille.

Sote-uudistus sotki seutuselvitystä

 

Siirtyminen viiden sote-alueen malliin irrottaa meneillään olevan kuntarakenneuudistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kuntauudistus jatkuu ja kunnat selvittävät liitosalueita.

Selvitysmies Rauno Saaren johdolla Tampereen seudulla on selvitelty mahdollisuutta kahdeksan kunnan yhteiseen seutukaupunkimalliin. Toisessa vaihtoehdossa Tampere ja kehyskunnat olisivat muodostaneet yhden suurkunnan. Toinen vaihtoehto oli kaksitasoinen, eurooppalainen seutukaupunkimalli, jossa seutu olisi jaettu seutuvaltuustoon ja jopa kahteentoista palvelukuntaan.

Selvitystyö vesittyi ainakin osittain, kun hallitus- ja oppositiopuolueet sopivat sote-uudistuksesta ja päättivät lähteä rakentamaan maan sote-palveluja viiden suuren sote-alueen varaan. Selvitysasia menee kunnanvaltuustoille yhtä aikaa tiedoksi 14. huhtikuuta. Selvityksen jatkotyöhön on tarkoitus palata, kun uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä.

Kommentit (4)

  1. Scientist

    On se järkevä Suomen ja valtiontalouden kannalta, muttei välttämättä Lempäälän. Missään muussa maassa kunnat eivät vastaa terveydenhuollosta kuin nyky Suomessa. Parantanee lääkärien saatavuutta terveyskeskuksiin, kun on leveämmät hartiat.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?