Oppilasmäärien kasvu: kaavailuissa kolmas yläkoulu Lempäälään

Moision ja Hakkarin kouluille siirtotilat ennen laajentamista

Moision koulu aon viimeksi laajenenttu vuosina 1992, 2003 ja 2010. Koulun oppilasmäärä on  taas kasvanut niin paljon, että koulun pihaan ollan ensi syksyksi siirtämännä vuokrakoulua Lemoisista. Kuva: Erkki Koivisto

Moision koulua on viimeksi laajennettu vuosina 1992, 2003 ja 2010. Koulun oppilasmäärä on taas kasvanut niin paljon, että koulun pihaan ollan ensi syksyksi siirtämässä vuokrakoulua Lempoisista. Kuva: Erkki Koivisto

 

Hakkarin koulun pihamaalla viheralueella pohjatyöt on aloitettu puiden kaadolla ja vaihtamalla maamassoja tulevan vuokrakoulun paikalle. Kuva: Erkki Koivisto

Hakkarin koulun pihamaalla viheralueella pohjatyöt on aloitettu puiden kaadolla ja vaihtamalla maamassoja tulevan vuokrakoulun paikalle. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunta hakee rakennuslupaa vuokrakouluille sekä Moision että Hakkarin kouluille. Moision vuokrakoulu on pinta-alaltaan 403 kerrosneliömetriä. Siinä on neljä luokkahuonetta, pienryhmätila ja opettajien tila. Hakkarin vuokrakoulu on hivenen suurempi. Kerrosneliöitä on 445. Neljästä luokkahuoneesta yksi on muita isompi, 90 neliötä. Myös Hakkarin vuokrakoulussa on pienryhmätila ja opettajien tila.

Vuokrakoulut on tarkoitus siirtää paikoilleen kesäkuussa ja ne otetaan käyttöön koulujen alkaessa ensi syksynä 7. elokuuta. Molemmat vuokrakoulut ovat tilapäisiä ratkaisuja. Kunta vuokraa ne viideksi vuodeksi.

Hanketta ei ole tarpeen kilpailuttaa, koska Moisioon siirretään nyt Lempoisten koulun käytössä ollut hyväksi havaittu rakennus Kanavatieltä lukion vierestä. Vuokrakoulun vuokrasopimusta siis jatketaan.

Hakkariin siirretään Lempoisten koulun piha-alueella ollut siirtokelpoinen koulurakennus, joka jäisi Lempoisten koulun liikunta-/ruokasalilaajennuksen tielle. Ko. rakennus on ollut kunnan oma, mutta se myydään takaisin Parmaco Oy:lle, jolta myös Lempoisten toinen tilapäinen rakennus on vuokrattu.

– Rakennuksen myynnin syynä on muun muassa se, että nykyisten energiamääräysten mukaan rakennukselle ei saisi pysyvää rakennuslupaa ilman mittavia muutostöitä eikä kunnan ole järkevää omistaa siirtokouluja, koska siirto- ja asennustyöt pitää kuitenkin tilata muualta, sanoo rakennusarkkitehti Pirjo Leino Lempäälän kunnasta.

Rakennukset omistaa Parmaco Oy, joka vuokraa ne kunnalle viideksi vuodeksi. Hakkarin koulun kuukausivuokra on 7 453 euroa ja Moision 6 538 euroa. Vuokriin sisältyy rakennusten siirrot ja asennukset kunnan tekemille perustuksille.

 Ensi vuokrakoulu, sitten laajennus

Vuokrakouluja tarvitaan Hakkarin ja Moision oppilasmäärien kasvun vuoksi. Koulujen nykyiset tilat eivät riitä syksyllä koulussa oleville oppilaille.

Hakkarin oppilasmäärä on nyt 530 ja syksyllä 570. Jatkuvassa opetuskäytössä toimii tällä hetkellä myös koulun auditorio ja liikuntahallin kahvio. Moision koulun kaksi eskariluokkaa ovat nyt Moision liikuntahallilla. Oppilasmäärä Moision koulussa on syksyllä noin 520.

Moision koulua on laajennettu merkittävästi viimeksi vuosina 1992, 2003 ja 2010.

Vaikka sen ja Hakkarin koulun lisätilantarve on jälleen kipeä, kouluja ei ensi vaiheessa laajenneta pysyvästi. Vuokrakouluilla turvataan oppilaiden koulunkäynti, kunnes on mahdollista tehdä pysyviä laajennuksia.

Lempäälän oppilasmäärä kasvaa lukuvuosittain noin 100–150 oppilaalla.  Ensi lukuvuodelle on jo nyt tiedossa 147 oppilasmäärän kasvu, mikä asettaa Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtisen mukaan haasteet erityisesti nauhataajaman kouluille.

– Lisäksi täytyy ottaa huomioon ikäluokkien kasvu: poistuvia yhdeksäsluokkalaisia on noin 290 ja uusia eskarilaisia on tulossa 380. Tämä asettaa myös haasteen aamu- ja iltapäivätoiminnalle, Lehtinen sanoo.

Ikäluokkien kasvun takia Lempäälän kunnan keskipitkän aikavälin suunnitelmiin liittyy kolmannen yläkoulun saaminen kuntaan.

– Mielenkiintoinen on myös vanhan lukion kohtalo uuden Tredu-kampuksen myötä, sanoo Lehtinen.

Kunnan budjettiin ei mahdu niin paljon investointeja koulurakentamiseen kuin tarvittaisiin. Tänä vuonna Lempäälän kunnan suurimmat investoinnit ovat terveysaseman laajennus ja peruskorjaus sekä Lempoisten koulun laajennus. Lempoisten koulun laajennus jatkuu vielä ensi vuoden.

Moision koulun laajennus on merkitty taloussuunnitelmaan vuodelle 2016, Kuljun ”pienten lasten koulun” (päiväkoti-eskari-ykkönen) rakentamista on myös kaavailtu myös vuodelle ja Kuljun pääkoulun laajennusta sen jälkeen. Lisäksi uusia päiväkoteja on suunniteltu rakennettavaksi yksi kappale vuodessa.   Lisäksi lähivuosien talonrakennusinvestointeja ovat mm. Himminkodon ilmastoinnin ja keittiön perusparannukset sekä hammashoitolan tilat.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?