Lämpövoimalasta vakavaa haittaa

L-VS:n numerossa 17. (23.4.) kerrottiin Ahtialaan suunnitellusta Lempäälän Lämmön uudesta tuotantolaitoksesta. Ahtialan asukkaina emme ole saaneet kutsua mukaan lämpövoimalan suunnitteluun, kuten lehdessä virheellisesti kirjoitettiin. Lehdessäkin esiin tuodut huolemme ilmaisimme omana kannanottonamme osayleiskaavan kuulemisessa. Asukkaille kerrottiin hankkeesta 27.8.2013 osayleiskaavan tiedotustilaisuudessa.

Liikenne-, melu-, maisema- ja päästöhaitoista johtuen vastustamme voimalahankkeen ja haketerminaalin sijoittamista Ahtialan kylän välittömään läheisyyteen.

Tietojemme mukaan hanke sisältää 10–12 MW hakevoimalan sekä noin neljän hehtaarin alueen käsittävän haketerminaalin. Puumateriaalin haketus sekä tälle että Sääksjärven hakevoimalalle tapahtuisi alueella. Lisäksi on olemassa mahdollisuus myöhemmin voimalan ja hakkeenkäsittelyn laajentamiseen.

Voimalan polttoaineen kuljetus aiheuttaisi päivittäin keskimäärin neljän täysperävaunullisen rekka-auton liikenteen. Liikenne ei jakaudu tasaisesti vuodenaikojen ja viikonpäivien mukaan, vaan joinakin päivinä liikennettä on huomattavasti enemmän. Koska haketta valmistettaisiin myös Sääksjärven voimalan käyttöön, liikenteen määräon vielä suurempi.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hyvin lähellä eli noin 70 metrin päässä suunnitellusta voimala-alueen reunasta. Haketuksen ja haketerminaalin aiheuttama melu on hyvin merkittävä lähistön asukkaiden kannalta ja vie asumisviihtyvyyden. Hakkeen käsittely alueella tuottaisi roskahaittaa tuulen mukana lentävän hakkeen sekä pölyn myötä. Hakkeen poltosta syntyviä hiukkasia voi levitä erityisesti poikkeustilanteissa laajalle alueelle.

Koemme, että voimala ja hakevarasto aiheuttavat maisemahaittaa Lempäälän pääsisääntuloväylälle ja toivomme tätä mietittävän myös kunnan imagon kannalta. Maisemahaitta on ilmeinen myös Ahtialan kylälle voimalan ja haketerminaalin koosta johtuen.

Ahtialan kylä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue ja kylä on palkittu maiseman säilymisen puolesta tehdystä työstä Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristödiplomilla vuonna 1998. Ahtialan lenkki on hyvin suosittu ulkoilureitti lempääläläisille, ja Birgitan polku kulkee voimala-alueen rajalla. Lähellä oleva Ahtialanjärvi on Natura 2000 -alue ja tunnettu lintujärvi. Voimalan sijoittaminen näiden perinne-, ulkoilu- ja luonnonsuojelualueiden yhteyteen vahingoittaisi em. arvoja merkittävästi ja pysyvästi.

Toivomme Lempäälän kunnan ja Lempäälän Lämmön miettivän uudelle tuotantolaitokselle paremman sijoituspaikan.  Historiallisesti merkittävän kylän asutuksen kylkeen se ei sovi.

 

Ahtialan kyläyhdistyksen hallitus

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?