Hyvä kohtaaminen tuottaa hyvää oloa

Lempäälässä on lapsen hyvä olla (L-VS 25.6.). Monet selvitykset osoittavat, että Lempäälän lapset ja perheet voivat hyvin. Suunnittelija Tuula Salminen kertoo Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, että kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla on tärkeää vahvistaa lasten ja perheiden tasapainoista arkea. Kunnassa on kehitetty monia toimintamalleja perheiden tukemiseen ja tavoitteena onkin näiden avulla mm. mahdollistaa terveen itsetunnon rakentuminen ja mielenterveysongelmien ehkäiseminen. Tällaisia palveluja ovat mm. perhetuvat ja neuvoloiden lapsiperhetiimit.

Olen Tuula Salmisen kanssa asiasta samaa mieltä. Kunnan on edelleen hyvä kehittää erilaisia ns. matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja saada perheitä tarvitsemansa avun ja tuen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kiitän kunnan henkilöstöä ja johtoa hyvästä suunnitelmasta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi. Itse olen perheenäitinä saanut kokea Lempäälän lapsiperheiden palvelut hyvin toimivina.

On kuitenkin yksi asia, jota erilaiset toimintamallit, moniammatilliset työryhmät, tiimit ja suunnitelmat eivät korvaa. Se on hyvä kohtaaminen, joka tapahtuu arjen palveluissa; päivähoidossa, neuvoloissa, kouluissa ja vapaa-ajan harrastustoiminnassa. Kohtaaminen tapahtuu lasta hoitoon vietäessä ja sieltä hakiessa, koulun vanhempainilloissa ja juhlissa, neuvolassa lapsen painokäyriä yhdessä terveydenhoitajan kanssa tutkittaessa. Näissä kaikissa palveluissa työntekijöiltä täytyy olla alan koulutus ja ammattitaito kohdallaan. Kohtaamisen taito, kuuntelemisen ja läsnäolon viestittäminen, ovat kuitenkin varhaisen tuen ja avun tärkein työväline joiden puutetta ei muodollinen pätevyys korvaa.

Minulla ja perheelläni on ollut ilo saada kohdata näitä kohtaamisen taitajia ja rautaisia ammattilaisia mm. perhetuvassa, neuvolassa, päivähoidossa, koulussa. Neuvolan terveydenhoitaja Leila Lehto seurasi ensin raskauksiani ja sitten kolmen lapseni kehitystä yhteensä kymmenen vuoden ajan. Perhepäivähoitaja Saija Härkösen ovella olen saanut kohdata lämpöä ja tukea yli yhdentoista vuoden ajan. Lapsistani on todella välitetty ja heidät on kohdattu aidosti ja kunnioittavasti kaikkien näiden vuosien aikana. Myös perheen aikuiset ovat saaneet omaan tehtäväänsä tukea ja pelkästään tietoisuus siitä, että apua olisi saatavilla, on jossain tilanteissa ehkäissyt sen tarpeen. Nuorimmaisenikin siirtyy nyt esikoulun myötä koulumaailmaan, joten pienten lasten perheiden palvelut ovat meiltä jo jäämässä taakse. Hyvät kohtaamiset eivät tähän kuitenkaan lopu, sillä tiedän Sääksjärven koulun ja esikoulun olevan turvallinen paikka, jossa aikuiset osaavat myös kohtaamisen taidon.

Kunnan haastavan taloustilanteen keskellä ja sote- ja kuntauudistusten melskeissä toivon, että kunnassa edelleen pystytään todella pääsemään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin ja ennen kaikkea – ymmärretään hyvä kohtaamisen taito arjen keskellä. Se auttaa ihan tavallisia perheitä jaksamaan ihan tavallista arkea ja tuottamaan lapsille ja nuorille turvallisuuden tunnetta ja tervettä itsetuntoa.

 

 

                                         Maria Päivänen

                                         sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

                                         varavaltuutettu (sos.dem., sit.)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?