Pyhäjärvellä havaittu kuolevia kaloja

Pyhäjärven Toutosenselän-Kierimonsalmen alueella Lempäälässä ja Vesilahdessa on havaittu viime viikolla kuolemaisillaan olevia kaloja.  Kalat ovat havaitsijalta saadun tiedon mukaan kiiskiä ja tämän kesäisiä kuhanpoikasia.  Syyn selvittämiseksi alueelta pyritään hankkimaan mahdollisimman nopeasti edustavat kalanäytteet analysoitaviksi Elintarviketurvallisuusvirastoon. Alustavia tutkimustuloksia saataneen tällä viikolla.

Kalakuolemien rajoittuminen vain kahteen lajiin ja pienikokoisiin yksilöihin viittaisi johonkin näillä lajeilla puhjenneeseen kalojen yleiskuntoa heikentäneeseen sairauteen. Mahdollinen vesialueen happiongelma tai vierasaineet näkyisivät erittäin todennäköisesti myös muissa kalalajeissa ja suuremmissa yksilöissä. Sinilevähavainnoista huolimatta vedenlaadun ei toistaiseksi arvioida olevan ainakaan suorana syynä nyt havaittuihin kalakuolemiin.

Nyt havaitulta kalakuolema-alueelta ei tarvitse kansalaisten ottaa näytekaloja, mutta mahdollisten kalakuolematapauksien varalle on laadittu toimintaohjeet. On syytä ottaa talteen useampia näytekaloja välittömästi tapauksen havaittuaan. Paras näyte on mahdollisimman tuore, mieluiten vielä elossa oleva, oireileva yksilö. Näytekalat on laitettava mahdollisimman nopeasti kylmään, ei kuitenkaan pakkaseen. Kala säilyy mahdollista jatkotutkimusta varten parhaiten jääkaapissa noin 1-2 asteen lämpötilassa.

Mahdollisuuksien mukaan on kirjattava ylös mahdolliset tekijät, joilla saattaa olla yhteys kalakuolemaan, esimerkiksi poikkeuksellinen samentuminen tai veden väri, vaahto, levämäärä, veden lämpötila.

Havainnon tehtyään on hyvä ottaa välittömästi yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen tai ELY-keskukseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?