Pitkäkallion kiviaineshanke ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta

Pirkkalantien  varressa sijaitseva alue on toiminut kiviainesten ottoalueena yli 20 vuoden ajan. Toimintaa aiotaan laajentaa. Kuva: Erkki Koivisto

Pirkkalantien varressa sijaitseva alue on toiminut kiviainesten ottoalueena yli 20 vuoden ajan. Toimintaa aiotaan laajentaa. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnanhallitus katsoo, että Pitkäkallion kiviainesten otto- ja kierrätyskiviaineksen käsittelyhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on pääosin kattava. Destia Oy:n Toivosen Sora Oy:n hankkeesta Pirkanmaan ELY-keskukselle lausuntonsa antanut kunnanhallitus katsoo lisäksi, että arviointiohjelmassa ja tulevassa arviointiselostuksessa on tarkasteltava lisäksi muun muassa Pirkkalantien koulumatkaliikennettä.

Lisääntyneen liikenteen vaikutusta liikenneturvallisuuteen on kunnanhallituksen mukaan tarkasteltava ja esitettävä keinot lieventää riskejä.

– Pirkkalantie on jo nykyisellään luokiteltu vaaralliseksi tieosuudeksi. Kevyenliikenteenväylä loppuu Vanhan Rantatien risteykseen. Etäisyys siitä nykyiseen ottoalueen liittymään on 1,7 kilometriä ja siitä Säijän koulun liittymään 2,2 kilometriä. Kevyenliikenteenväylän alueella Pirkkalantien vieressä on lisäksi Nurmen ja Kuokkalan kyläkoulut ja päiväkoti, kunnanhallitus huomauttaa.

ELY-keskus on pyytänyt kunnanlausuntoa Destia Oy:n ja Toivosen Sora Oy:n yhteisestä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Yhtiöt suunnittelevat Lempäälän Pitkäkallion alueelle kalliokiviaineksen ottoa sekä kiviaineksen ja kierrätyskiviaineksen jalostus- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan kaivumaan vastaanottoa.

Suunniteltujen hankkeiden yhteenlaskettu pinta-ala on 27 hehtaaria ja arvioitu kiviainesten keskimääräinen ottomäärä 550 m000 tonnia vuodessa ja maksimissaan miljoona tonnia vuodessa.

Alue sijaitsee Pirkkalantien varrella, sen länsipuolella noin 6,5 kilometrin päässä Tampereentiestä. Harvaan asutun alueen lähimpiä kyliä ovat Säijä ja Nurmi. Lähimpien asuinrakennusten etäisyys hankealueesta on noin 500 metriä.

Alue on pääosin metsäistä kalliota sekä jo toiminnassa olevaa louhosaluetta, jonka pintamaat on poistettu. Alue on toiminut kiviainesten ottoalueena yli 20 vuotta ja se on nykyään Destia Oy:n kivimurskeiden tuotanto-, myynti- ja varastoalue sekä tilapäinen asfalttiasema.

Destia Oy suunnittelee nykyisen 13 hehtaarin alueensa laajennusta pohjoiseen. Laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala on 27,5 hehtaaria. Louhittavaa aluetta on noin 18 hehtaaria, jolta louhittaisiin kiviainesta kolme miljoonaa kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 250 000 tonnia. Lisäksi alueella on suunniteltu vastaanotettavan ja käsiteltävän muualta tuotavaa louhetta keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa, puhdasta kaivumaata 100 000 tonnia vuodessa ja erilaisia rakennusmateriaaleja yhteensä 60 000 tonnia vuodessa. Hankkeen arvioitu elinkaari on 20–30 vuotta.

Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Louhittava alue on yhdeksän hehtaari, josta on tarkoitus louhia miljoona kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 300 000 tonnia. Muualta tuotavan ylijäämälouheen käsittelyä olisi keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa ja ylijäämämaiden vastaanottoa 100 000 tonnia vuodessa. Hankkeen arvioitu elinkaari on 10–15 vuotta.

Ympärisvuotiseen toimintaan on suunniteltu eniten melua aiheuttavaan toimintaan eli louhintaan ja murskaukseen tauko ajalle 15.6.–16.8. Alueilla olisi louhintaa, porausta, rikotusta ja murskausta 1–3 kertaa vuodessa 6–8 viikon jaksoissa.

Kaivumaan ja kierrätyskiviainesten vastaanottoa on suunniteltu tehtäväksi arkisin kello 7.00–18.00 Kuljetusreitit alueelta ovat Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan kautta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?