Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tuloksesta hyötyy vain Tampere

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on merkitty kaupparekisteriin 18.5.1994. Yhtiön kotipaikka on Tampere. Yhtiössä on kahdenlaisia osakkeita A- ja B-osakkeita, joitten nimellisarvo on tuhat euroa. A-osakkeilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B-osakkeella yksi ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 ja enintään 1000 kpl. A-osakkeita omistavat Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta ja Pirkkalan kunta. Loput 18 osakasta omistavat B-osakkeita. Yhtiökokouksessa A-osakkailla on siis 9320 ääntä ja B-osakkailla 338 ääntä. Tampereen kaupungilla on yhtiökokouksen äänivallasta yhteensä n. 65 %.

Yhtiön tehtävänä on toiminta-alueellaan yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen, kehittäminen ja ylläpito.

Esisijaisena pyrkimyksenä jätehuollon kehittämisessä on jätemäärien vähentäminen, hyötykäytön edistäminen ja jätteen riskitön loppusijoittaminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen. Yhtiö hoitaa osakaskuntien lakimääräisten jätehuoltovelvoitteiden toimeenpanon yhtiöjärjestyksessä ja kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa vahvistetussa laajuudessa.

Taloudesta ja taksoista osakassopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

Kunnat sitoutuvat päättämään, että niissä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, ja antavat tehtävän yhtiön toteutettavaksi. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Osakepääomaa voidaan korottaa suunnatulla osakeannilla. Tällöin tarjottavien osakkeiden määrä perustuu ensisijaisesti asukaslukuun.

Jätemaksutaksalla katetaan jätehuollon kustannukset. Yhtiö tekee taksaehdotuksen. Taksaehdotuksen tulee perustua todellisiin kustannuksiin jätteen käsittelystä, kuljetuksista ja palveluista, joita ei voida suoraan kohdistaa. Yhtiön ehdotuksen tulee olla tasapuolinen.

Yhtiön toimintakertomuksen 1.1.–31.12.2013 mukaan yhtiö tuotti voittoa 3 743 067,78 euroa, josta se maksoi veroa 1 533 276,95 euroa. Edellisen tilikauden vastaavat luvut olivat voitto 2 609 589,53 euroa ja verot 664 424,69. Yhtiön rahavarat olivat tilikauden 2013 lopussa yhteensä 18 480 733,50 euroa. Varat ovat Tampereen kaupungin konsernipankissa eli lainattuna Tampereen kaupungille. Yhtiön rahoitustuotot olivat tilikauden aikana yhteensä 16 639,76 euroa. Edellisellä tilikaudella rahoitustuotot olivat 35 131,63 euroa. Yhtiön rahavarat kasvoivat tilikauden aikana 6 682 282,72 euroa. Konsernipankista saatu rahoitustuotto oli yhteensä 16 639,76 euroa. Yhtiö ei ole koko toiminta-aikanaan maksanut osinkoa.

On hyvä tehdä pari kysymystä. Onko oikein, että yhtiö taksat ovat niin korkeat, että se tuottaa voittoa niin paljon kuin tilinpäätöksestä voidaan lukea? Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Onko oikein, että yhtiön varallisuudesta hyötyy vain Tampereen kaupunki, joka yhteisöveron lisäksi hyötyy lähes ilmaisesta rahasta, jonka yhtiö tallettaa (joutuu tallettamaan) konsernipankkiin ja Tampere maksaa siitä vain nimellisen koron? Karkealla laskennalla yhteisöveron osuus viime tilikaudelta toi Tampereen kaupungille n. 460 000 euroa ja yhtiön konsernipankkiin tallettama raha tuotti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vain hieman yli 16 000 euroa.

Tilinpäätöksestä voi lukea, että yhtiö toiminta-aikanaan (20v) tuotti voittoa yhteensä 30 608 724,72 euroa. Tämän lisäksi se on siirtänyt maisemointi- ja jälkihoitovarauksena sivuun yhteensä 13 375 889,00 euroa.

 

Esko Mälkönen

Järjestöneuvos

Pirkkala

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?