Rekkaruljanssi olisi maksimissaan 230 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa

Rudus hakee lupaa kallion ottoon Sääksjärvellä

Sääksjärvellä on runsaasti kauttakulkuliikennettä ja se entisestään vain kasvaa, mikäli Rudus Oy:n kallionlouhintahanke etenee toteutukseen. Kuva: Erkki Koivisto

Sääksjärvellä on runsaasti kauttakulkuliikennettä ja se entisestään vain kasvaa, mikäli Rudus Oy:n kallionlouhintahanke etenee toteutukseen. Kuva: Erkki Koivisto

Rudus Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottoon alueella, joka sijaitsee Sääksjärvellä lähellä Tampereen ja Pirkkalan rajoja.

Maa-ainesta ottolupaa haetaan 15 vuodeksi. Louhinta-alueen pinta-ala on 19,4 hehtaaria ja koko suunnittelualueen 23,1 hehtaaria. Otettavan kallioaineksen kokonaismäärä on 2,6 kuutiometriä. Vuotuiseksi ottamismääräksi on arvioitu keskimäärin 300 000 kuutiota. maa-ainesten ottamissyvyys on 10–34 metriä.

Ottotoiminta muuttaa alueen luontoa merkittävästi. Ottoalueella ei ole tavattu suojeltavia tai uhanalaisia kasveja, luontotyyppejä tai eläimiä. Ottoalueen länsipuolella olevaan kalasääsken pesään jää noin 230 metrin levyinen suojavyöhyke. Kalasääskelle tehdään tekopesiä alueen ympäristöön.

Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Louhinta-alueen itäosan rakennetaan selkeytysallas, jonka kautta hulevedet ohjataan. Altaasta rakennetaan 50 metriä pitkä oja, josta vedet kulkeutuvat Kortejärvenojan ja Ammejärven kautta Sääksjärveen.

Toiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön eli alue metsitetään.

115 raskasta ajoneuvoyhdistelmää

Kuljetusreitti ottoalueelle kulkee Helsinki-Tampere -moottoritien eritasoliittymästä länteen Ruskontietä ja Sääksjärventietä Kannistontielle. Kannistontietä reitti kulkee noin kilometrin etelään, josta se kääntyy länteen Rajajärventielle. Rajajärventieltä rakennetaan uusi tie ottoalueelle.

Maksimivuosituotantomäärä on 1,4 miljoonaa tonnia kalliokiviainesta. Se tarkoittaisi keskimäärin noin 115 raskaan ajoneuvon eli ajoneuvoyhdistelmän käyntiä louhoksella päivässä. Liikennemäärää voisi siten olla maksimissaan 230 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet voi jättää 17. helmikuuta mennessä Lempäälän kuntaan.

Hakijalla on vireillä lisäksi samaa aluetta koskeva ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen.

 

Ruduksen hankkeesta jo kaksi nettiadressia

 

Internetissä on ollut mahdollista allekirjoittaa kaksikin nettiadressia, joissa vastustetaan jyrkästi Ruduksen kiviaineksen ottohanketta Sääksjärvellä. Ensimmäiseen adressiin kerättiin nimiä vuonna 2010, ja niitä siihen kertyi 891. Vuoden 2011 alussa avattu toinen adressi on kerännyt netissä tähän mennessä 996 allekirjoitusta. Hankkeen YVA-selvityksen toista vaihetta koskevan adressin allekirjoitti ensimmäisenä Pekka Siitonen Sääksjärventien asukasyhdistyksestä, joka laittoi adressin alueelle yhdessä Pirkkalan ympäristöyhdistyksen kanssa.

– Adressit on jo luovutettu eteenpäin. Yhdistyksemme kokoontuu tänään miettimään, mitä teemme seuraavaksi, Siitonen sanoi maanantaina 26. tammikuuta.

Siitosen ja Pirkkalan ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Huovilan laatimassa adressissa vastustetaan jyrkästi Sääksjärvelle kaavaillun jättilouhoksen toteuttamista ja puolustetaan luontoarvoja. Yhdyskuntien tarvitsema kiviainestenotto on adressin allekirjoittajien mukaan syytä hajauttaa maakunnassa eikä keskittää Lempäälään.

– Ruduksen hankesuunnitelma on erittäin ristiriitainen sekä yhteiskunnan että yksittäisen ihmisen kannalta. Alueellamme on paljon lapsia, ja hanke on suuri uhka heille niin liikenneturvallisuuden huononemisen, terveyshaittojen kuin arvokkaan luontokokonaisuudentuhoamisen johdosta. Suunnitelmassa selvästi vähätellään asukkaan hyvinvoinnin merkitystä ja nähdään, että on yhteiskunnan etu, kun louhostoiminta aloitetaan Sääksjärvellä. Rudus on kartoittanut luonto- ym. arvot, mutta vesittää saman tien niiden merkityksen ekologian ja ihmisen virkistyskäytön kannalta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?