Organisaatiouudistuksia vanhuspalveluissa

Lempäälän kunnan kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät vuoden 2015 alussa uudeksi vanhuspalveluiden alaisuudessa toimivaksi kotihoidon yksiköksi. Yhdistymisellä pyritään hoidon laadun ja jatkuvuuden parantamiseen, päällekkäisten kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakaskäyntien poistamiseen sekä tiedonkulun helpottumiseen eri toimijoiden välillä.

Organisaatiouudistus ei aiheuta isoja muutoksia asiakkaille, mutta työntekijöille se merkitsee terveys- ja vanhuspalveluiden yhteistyön paranemista entisestään, sillä sairaanhoitaja on vuoden alusta lähtien työskennellyt fyysisesti samassa tiimissä lähihoitajien kanssa. Uskon, että yhteistyön kasvaessa myös osaaminen lisääntyy, kertoo vanhustyön johtaja Päivi Porre-Mutkala.

Uusille asiakkaille suurin konkreettinen muutos on se, että kotihoidon tavoittaa nyt yhdestä palvelunumerosta: 040-1337365.

Vuoden alussa toteutettiin myös uusi aluejako eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen alueeseen sekä resurssitiimiin, jonka avulla pystytään reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Erillisessä palvelutarpeen arviointiyksikössä työskentelevät sosiaalityöntekijä ja muistineuvoja.

 

Kokonaisvaltaista hoitoa

 

Kotihoidon asiakkaiden kotona selviytyminen perustuu riittävien, turvallisuutta tuovien ja hoidon jatkuvuuden takaavien palvelujen saamiseen. Se perustuu myös haluun asua kotona ja selviytyä erilaisista tilanteista mahdollisimman itsenäisesti, sanoo Porre-Mutkala.

Hoitajien tuttuus sekä asiakkaiden ja hoitajien välinen toimiva vuorovaikutus luovat pohjan luottamuksellisille asiakassuhteille. Porre-Mutkala pitää tärkeänä niin sanotun omahoitajuuden kehittämistä. Omahoitaja on se työntekijä, joka vastaa asiakkaan kokonaistilanteesta. Hän tekee asiakkaalle hoito- ja kuntoutussuunnitelman yhteistyössä tämän kanssa, arvioi sen toteutumista ja pitää yhteyttä asiakkaan omaisiin.

Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat myös kotihoidon tukipalvelut, kuten kuntosalit, päivätoiminta, hyvinvointia tukevat kotikäynnit 78-vuotiaille lempääläisille, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, siivouspalvelusetelit, turvapuhelinasiat ja veteraanityö. Kotihoidolla on tärkeä rooli myös omaishoitajien tukemisessa.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?