Lempäälässä kymmeniä suojeltavia luontokohteita

Lempäälässä on 57 arvokkaaksi tai suojelluksi luokiteltua luontokohdetta ja 11 maisemakohdetta, selviää hiljattain julkaistusta Lempäälän arvokkaita luontokohteita esittelevästä opasjulkaisusta.

Opasjulkaisu Lempäälän arvokkaista luontokohteista.

Opasjulkaisu Lempäälän arvokkaista luontokohteista kertoo muun muassa, kuinka hyvin kohteet soveltuvat virkistyskäyttöön.

Luontokohteet ovat lajistoltaan rikkaita monibiotooppeja ja vanhoja metsiä, jalopuumetsiä, lehtoja ja korpia, ketoja ja perinnebiotooppeja, vesistöjä, soita ja kosteikkoja sekä harjuja ja kallioita. Kohteet ovat luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain suojaamia, ja niistä on löydetty  EU:n lintudirektiivin suojelemia lintulajeja ja uhanalaisiksi luokiteltuja lintu- ja kasvilajeja.

Yksi arvokkaaksi nimetty luontokohde on Peräkulo, joka on kuusivaltaisen vanhan metsän alue lähellä Tuljamoa ja Tervajärveä.  25,7 hehtaarin suuruisen alueen nykyinen puusukupolvi on lähes täysin luonnontilaista. Kohdetta on oppaassa esitelty erillisellä kohdekortilla, jossa sijainnin ja rajauksen lisäksi on esitelty kohteen ominaisuuksia. Myös kohteen virkistyskäyttöä on arvioitu oppaassa.

Kunnan ympäristönsuojelu päivitti luontokohteita vuonna 2012 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Viimeksi luontoarvoja on yhtä perusteellisesti selvitetty vuonna 1989.

Työn tarkoituksena on ollut päivittää luontokohteiden nykytilaa, ottaa mukaan uusia kohteita ja tarjota tietoa viranomaisille ja kuntalaisille.

Julkaisu on myynnissä teknisen toimen palvelupisteessä 10 euron hintaan. Teos on julkaistu myös Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun internetsivuilla.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?