Säijän osayleiskaava valmisteluvaiheessa

Säijän koululla keskiviikkona 11. maaliskuuta järjestetty Säijän osayleiskaavan yleisötilaisuus herätti kylän asukkaat talviuniltaan. Autoilijoilla oli vaikeuksia saada autonsa mahtumaan koulun parkkipaikoille ja ruokailutila oli tupaten täynnä ihmisiä. Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus pahoitteli, etteivät kunnan virkamiehet olleet osanneet varautua niin isoon väkimäärään.

– Toisaalta olen oikein ilahtunut, että kiinnostusta aiheeseen on näin paljon, hän sanoi.

Tilaisuudessa käytiin läpi osayleiskaavan suunnittelun tausta ja tavoitteet sekä kaavoitusprosessin kulku ja aikataulut.

– Säijä on ensimmäinen Lempäälän kylistä, johon laaditaan osayleiskaava. Sen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa vireillä oleva Pirkanmaan maakuntakaava ja Lempäälän kunnan hajarakentamisen periaatteet. Kylästä on myös jo ilahduttavan paljon olemassa olevaa taustatietoa, kuten kyläkirjat ja arkeologinen inventointi.

Kaavoitusarkkitehti Soile Lampinen kertoi yleisölle kaavan tavoitteista. Kaavan

Säijässä on paljon rakentamisesta vapaita metsäalueita, jotka ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Parhaat ulkoilureitit voi halutessaan merkitä kunnan sivuilla olevaan karttasovellukseen.

Säijässä on paljon rakentamisesta vapaita metsäalueita, jotka ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Parhaat ulkoilureitit voi halutessaan merkitä kunnan sivuilla olevaan karttasovellukseen.

avulla pyritään varmistamaan omakotirakentamisen suunnitelmallinen ohjaaminen, luonto- ja kulttuuriarvojen turvaaminen ja maaseutuelinkeinojen säilyminen.

Osallisia kaavan suunnitteluprosessissa ovat paitsi viranomaiset, myös puolustusvoimat, pelastuslaitos ja tekninen huolto.

– Ja tietysti alueen asukkaat ja maanomistajat, hän lisäsi.

Asukkaiden onkin mahdollista osallistua alueensa suunnitteluun antamalla palautetta ehdotetusta kaavaluonnoksesta. Uuden tavan vaikuttaa tarjoaa nettisovellus, jossa näkyvään karttaan voi merkitä esimerkiksi luontokohteita, vaarallisia tienylityskohtia tai mahdollisia ulkoilureittejä. Kartta löytyy kunnan internetsivuilta. Maaliskuun aikana avataan myös keskustelufoorumi sivustolla Otakantaa.fi, jossa kaavaa voi kommentoida ja kaavoittajilta kysellä aiheesta.

– Kaavoittajakin saattaa foorumissa kysellä asukkaiden ja maanomistajien mielipiteitä, kertoi Rasimus.

 

Asukkaat parhaita asiantuntijoita

 

Säijäläinen maanviljelijä ja kunnanhallituksen jäsen Mikko Kärki toi tilaisuudessa esille kyläläisten toiveita, kuten kylän läpi kulkevan Säijän Yhdystien hoitovastuun siirtämisen kunnalle tai valtiolle, Pirkkalantien liikenneturvallisuuden parantamisen ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun rakennuslupia myönnettäessä. Lisäksi hän ilmaisi huolensa mahdollisen rakentamisen aikataulusta kaavan valmistuttua.

– Voisiko rakentamista jollakin tavalla porrastaa, etteivät koulun seinät ala paukkua? hän pohti.

Yleisön keskuudesta nousseissa kysymyksissä paistoi huoli siitä, että rakentaminen alueella on jäissä siihen asti kunnes kaavan kahden vuoden päästä on tarkoitus valmistua. Rasimuksen mukaan rakennuskieltoa alueella ei kuitenkaan ole. Yleisöä ihmetytti myös pienten peltotilkkujen rakentamiskielto, etenkin jos peltoja ei ole viljelty enää aikoihin.

– Kaavassa laajat, maisemallisesti merkittävät pellot säilytetään. Pienten peltojen kohdalla rakentaminen on mahdollista, mutta rajanveto voi olla vaikeaa, Rasimus sanoi.

Hän toivoi asukkaiden jatkossa osallistuvan alueen kaavoituksen suunnitteluun aktiivisesti.

– Toivomme runsaasti palautetta, ovathan paikalliset asukkaat ja maanomistajat ympäristönsä parhaita asiantuntijoita, Rasimus totesi.

Kaavoittaja järjestää Säijässä kevään tai alkukesän aikana toisen yleisötilaisuuden, jossa käsitellään muun muassa mitoituksen eri näkökulmia, kuten kantatilaperiaatetta, edullisuusvyöhykkeitä ja kohtuullisuusperiaatetta. Yleisöryntäys lienee jälleen taattu.

Kaavan suunnittelualue on 52 neliökilometrin laajuinen. Osayleiskaava on yleisluontoinen eikä sen pohjalta välttämättä myönnetä suoria rakennuslupia.

Kaavan suunnittelualue on 52 neliökilometrin laajuinen. Osayleiskaava on yleisluontoinen eikä sen pohjalta välttämättä myönnetä suoria rakennuslupia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?