Rakennusluvat kahdelle uudelle Realpark-hankkeelle

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on myöntänyt rakennusluvan UM Yhtiöt Oy:lle päivittäistavaramyymälän rakentamiseen Marjamäkeen niin kutsutun Realparkin alueelle. Noin 2 500 neliömetrin laajuisen kaupan tontti sijaitsee Ideaparkin pohjoispuolella Ideaparkinkadun ja Realparkinkadun kulmauksessa.

Jaosto myönsi UM Yhtiöt Oy:lle rakennusluvan myös runsaan 7 000 neliön laajuisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamiseksi. L-mallisena toteutettavan rakennuksen tontti sijaitsee päivittäistavarakaupan pohjoispuolella Areenatien varressa osoitteessa Realparkinkatu 9.

Tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kehittämiseen, taloushallinnointiin, hankekehitykseen ja asuntojen- ja toimitilojen rakennuttamiseen keskittyvän UM Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöhin kuuluvat mm. konekauppaa ja -vuokrausta harjoittava Realmachinery Oy, kiviaineskauppaa harjoittava Suomen Maa ja Kivi Oy, projektinjohtopalveluja tarjoava Lännen Laaturakennus Oy, hankekehitystä tekevä PKS Hankekehitys Oy sekä kuljetuspalveluja ja maanrakennusta tarjoava Lempäälän Kaivin ja Kuljetus Oy.

Realparkin ensimmäinen vaihe on valmistunut joulukuussa 2014. Realmachinery Oy ja muut UM Yhtiöt -konsernin yhtiöt muuttivat uusiin tiloihin tammikuussa 2015.

Vähittäiskaupan suuryksikkö vai ei?

Kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksesta kunnanhallituksen hyväksyttäväksi lausuntoa, jossa kunta kiinnittää huomionsa kaupan palveluverkon mitoitukseen.

Lausuntoesityksen mukaan Lempäälän kunta esittää, että Marjamäen alueella olisi esitettyä suurempi, yhteensä 6 000 neliötä päivittäistavarakaupan kerrosalaa.

Jaosto muistuttaa lisäksi, että Marjamäen pohjoisen osa-alueen, nk. Realparkin alueen yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu paljon tilaa vievän erikoistavarakaupan (51 000 neliötä) lisäksi huomattava määrä erikoistavarakaupan kerrosalaa, 30 000 neliötä, josta päivittäistavarakaupan kerrosalaa 2 000 neliötä.

Vuoteen 2040 tähtäävän maakuntakaavan luonnoksessa on Lempäälään osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköitä Lempäälän keskustaan 55 000 neliötä, Sääksjärvelle 25 000 neliötä, Marjamäessä Ideaparkin 65 000 neliötä erikoistavarakauppaa, 61 000 neliötä paljon tilaa vievän erikoistavaran kauppaa ja 4 000 neliötä päivittäistavarakauppaa eli yhteensä 130 000 neliötä.

Realparkin alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa esitetty enimmäismitoitukseksi 50 000 neliötä paljon tilaa vievän erikoistavaran kauppaa eikä lainkaan muuta erikoistavarakauppaa tai päivittäistavarakauppaa. Lisäksi valtatie 3:n oikaisun ja kakkoskehän risteyksen tuntumaan Lempäälän ja Pirkkalan alueille on mitoitettu enimmillään 40 000 neliötä.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?