Lempäälän ydinkeskustan Myllyrannanpuisto pidettävänä vihreänä

Lempäälän keskustan kehittämissuunnitelmassa esitetyt Myllyrannan puiston jyrkkään rinteeseen sijoitetut asuintalot herättivät Vihertyöryhmän jäsenissä suurta ihmetystä. Myllyrannanpuisto ja kirkkotarha (hautausmaa) ovat olennainen osa viheraluetta ja ulkotilojen sarjaa Lempäälän keskustassa.

Keskustan puiston uhraaminen rakentamiselle ei edusta kestävää kehitystä eikä kulttuuriympäristön arvojen ymmärrystä. Kehittämissuunnitelma on vastoin vahvistettua keskustan osayleiskaavaa. Osayleiskaavatyössä tehtyjen valintojen myötä on luotu linjaukset ja askelmerkit mm. keskustan viheralueiden kehittämiseksi:  Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja keskustan asukasmäärää kasvattaessa on kiinnitettävä huomiota myös viheralueverkostoon ja virkistysmahdollisuuksiin. Riittävillä viheralueilla ja laadukkailla puistoilla huolehditaan elinympäristön säilymisestä viihtyisänä eheytyvässä ja tiivistyvässä keskustassa. Puistoja ja muita viheralueita käytetään levähtämis-, hiljentymis-, liikunta- ja leikkipaikkoina kuin maisemienkatselupaikkoina.”  Todettakon, että esitetty ideasuunnitelman havainnekuva ei sellaisenaan voi ohjata toteutusta.

Julkiset rakennukset symboloivat yhdyskunnan tilaa, arvoja ja vanhat sellaiset kertovat keskustan ja kunnan historiaa, luovat omalta merkittävältä osaltaan kunnan identiteettiä. Rakennusten väliset tilat, kuten kadut, aukiot ja puistot määrittelevät kuinka viihtyisäksi keskusta koetaan. ”Kirkkoympäristöt ovat varhaisempia kollektiivisessa käytössä olevia avoimia viherympäristöjä.  Ne jatkavat pyhien lehtojen, hiisien, kalmistojen ja muiden kulttipaikkojen perinnettä usein vielä samoilla paikoillaan. Näiden paikkojen merkitys piilee ympäristösuhteen pyhyydessä. Jykevä pyhättö ja aidattu kirkkomaa korostaa eroa maallisen ja pyhän välillä. Lempäälän kirkkoympäristöstä luodaan hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka taajamaelämän sykkeessä. Eheytymisen paikkana ja kirkollisen toiminnan keskuksena kirkkoympäristössä on näkyvissä kansallisen historian muistipaikka ja monumentti.”

Edellä oleva lainaus Lempäälän keskustan osayleiskaavan selostuksesta tukee Myllyrannan puistoalueen säilyttämistä. Myllyrannan kehittäminen rinnealueineen puistona ja viheralueena on erittäin tärkeä kirkkomaan ja keskiaikaisen Pyhän Birgitan kirkon näkyvyyden turvaamiseksi kirkonmäeltä puistoon ja järvelle. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen korvaamattoman rikkauden taajamakuvassa.

Korostamme paikan maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä alueen potentiaalisia mahdollisuuksia luoda alueesta upea keskuspuisto asukkaiden virkistäytymiseen. Kyse on siis Lempäälän taajamakuvasta ja -kulttuurista. Taajamamaisema syntyy rakennusten, katujen ja viherympäristön hallitusta kokonaisuudesta.

Se millainen arvo annetaan puisto- ja viheralueille tiivistyvässä Lempäälän ydinkeskusta-alueella, on keskustan kehittämisen kannalta ratkaisevaa. Tämä ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen puistokokonaisuus tulee säilyttää ja sitä tulee entisestään kehittää viheralueena.

Vihertyöryhmän puolesta

Riitta Halme

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?