Pirkanmaan Ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi 18 276 euroa Kuljun pohjoispäässä sijaitsevan Ahostenjärven kunnostukseen.

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi 18 276 euroa Kuljun pohjoispäässä sijaitsevan Ahostenjärven kunnostukseen.

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä.

Honkaniemen Kyläyhdistys ry Lempäälässä sai 18 276 euroa pienen, matalan ja voimakkaasti rehevöityneen Ahostenjärven vesistökunnostukseen. Ahtialan osakaskunta Lempäälässä sai 4 800 euroa Iso Kausjärven kunnostukseen.

Vesilahdessa Onkemäen kyläkerho ry sai 9 600 euroa Onkemäenjärven kunnostustöihin ja Riehun Kyläkerho ry 1 200 euroa Ameenjärven kunnostukseen.

Tuettuja kunnostustoimenpiteitä ovat järvien happitilanteen parantaminen, valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen, vesikasvien niitto, hoitokalastus ja kunnostussuunnitelman laadinta. Hankkeiden toteuttajana on pääsääntöisesti järvelle perustettu järvenhoitoyhdistys.

Tavoitteena omaehtoisen kunnostuksen lisääminen

Avustuksella pyritään edistämään ja kannustamaan vesialueen omistajia ja vesistön käyttäjiä suunnitelmalliseen vesien hoitoon ja vedenlaadun seuraamiseen.

Vaikka Pirkanmaan järvipinta-alasta 79 % on ekologialtaan vähintään hyvässä tilassa, on vielä runsas joukko järviä ja jokia, joilla vedenlaatua pitäisi merkittävästi parantaa. Hyvän tilatavoitteen saavuttamiseksi on erityisesti vähennettävä valuma-alueelta vesistöihin päätyvää ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta.

ELY-keskus antaa paikallisille toimijoille hankkeen kaikissa vaiheissa asiantuntijaneuvontaa.

Vesistökunnostusten avustamista koskeva lainsäädäntö on muuttunut. Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta astui voimaan heinäkuun alussa. Avustusta voidaan nyt myöntää myös muun muassa lupamaksuihin, vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen, yleistasoiseen suunnitteluun sekä vaikutusten seurantaan.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?