Menestystä tulevaisuuteen, Lempäälä!

Uusi kunnanjohtajamme Heidi Rämö on aloittanut virallisesti elokuun alusta kuntamme palveluksessa.  Toivotan Heidi Sinulle onnea ja menestystä, voimia ja näkemystä haastavaan tehtävään!

Heidi Rämö lähetti jo kesällä kaikille valtuustoryhmille kyselyn Lempäälän nykytilannetta ja tulevaisuutta koskien. Hän pyysi valtuustoryhmiä vastaamaan kysymyksiin konkreettisesti ja käytännönläheisesti, mitä tehdä ja mitä ei. Tämä käytännönläheisyys on tärkeä näkökulma, onhan seuraava budjetti jo valmisteilla.  Se on mitä suurimmassa määrin käytännön asiaa!

Yhteisten konkreettisten tulevaisuuden toimintojen löytyminen olisi hyvin tarpeellista. Lempäälän Strategia ja muut vastaavat asiakirjat ovat hyviä, mutta eivät riittävän konkreettisia. Siksi olisi hyvä valtuustoryhmien työskentelyn lisäksi käynnistää some-pohjainen keskustelu Lempäälän ja lempääläläisten ajatuksista. Mikä on Lempäälän kunnan tehtävä tulevaisuudessa ja miten se pystyy parhaiten kyseisen tilauksen toteuttamaan? Mitkä toiminnot voidaan poistaa, mitä tulee lisätä?

Mikä olisi Lempäälän paras tulevaisuuden toimintamalli? Itse hallintomalli ei ole tärkeää.  Itsenäisyyskään ei ole tärkeää. Kunnan toiminnan tulee olla kustannustehokasta. Avainasemassa ovat hyvinvointipalvelujen kehittäminen mahdollisuuksien mukaisiksi, panostukset elinvoimaisuuteen, kasvun positiivisten mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä omaehtoinen päätöksenteko. Näiden avulla Lempäälässä asuminen, eläminen ja toimiminen tulevat olemaan miellyttäviä.

Konkreettisesti sanoen Lempäälän on huolehdittava verotulojen kasvusta mm. yhteisöverotuottojen kasvua tavoitellen. Kunnan on mahdollistettava uusien yritysten tulo alueelle tonttipolitiikan, kaavoituksen nopeuden ja yrityskumppanuuden entistä paremmalla hoidolla. Tulovirta-pohdinnan lisäksi on priorisoitava infrarakentamisen investointikohteet ja ohjattava niiden aikataulutusta ja toteutusta aktiivisesti tilanteiden muuttuessa. Onko esimerkiksi Kiviahon infran rakentaminen tällä hetkellä ajankohtainen asia?  Olisiko jotain tärkeämpää kohdetta? Pidetään mielessä, että Lempoisten keskustavision toteutus tulee vaatimaan todella paljon panostuksia ja se on nyt ajankohtaista!

Valitettavasti meidän on mietittävä, onko kunnanvaltuuston mahdollista sopia pienenkään plusmerkkisen kasvuraamin sijasta tavoitteekseen pienevää budjettiraamia. Konkreettisia tehostamisen mahdollisuuksia on olemassa. Niitä on rohkeasti tutkittava ja mahdollisuuksien mukaan vietävä toteutukseen.

Esimerkiksi mainiten meidän tulee harkita terveydenhuollon palveluverkkomme tiheyttä. Onko tarpeellista pitää Kuljussa terveysasemaa? Julkiset liikenneyhteydet laajennettuun Lempoisten terveyskeskukseen ovat erinomaiset ja siellä on nyt tyhjää tilaa. Virkojakaan ei tarvitse perustaa lisää, siirretään ne Kuljusta Lempoisiin. Näin palvelujen tehostamisen ja parantamisen kasvattamisen lisäksi säästettäisiin Kuljun terveysaseman kiinteistökulut – rakennukset ja rakennusalue voidaan vaikkapa pistää myyntiin tulojen saamiseksi.

Toinen merkittävä tehostamisen hanke on jo työnalla. Lekitek Oy:tä käynnistetään parhaillaan. Sen projektin on tuotava tehokkuutta ja kustannusten säästöä! Projekti sisältää mahdollisuuksia ja uhkia. On huomattava, että kunnanhallituksen ja valtuuston omistajaohjausmahdollisuudet ovat aika vähäiset itsenäiseen osakeyhtiöön nähden. Mutta Lekitekin asiakkaana Lempäälän kunta lautakuntineen voi vaikuttaa tämän haastavan projektin onnistumiseen. Ulkopuolista kilpailutusta ei tapahdu kiinteistöpalveluissa tästedes – ainakaan tällä näkemällä. Tilaajan on siis pidettävä ainoa toteuttaja ahtaalla ja vaadittava kustannustehokkuutta.

Haastan L-VS:ää tekemään Lempäälän tulevaisuuskeskustelusta laajan kokoavan artikkelin valtuustoryhmien ja valtuuston tekemän tulevaisuuskeskustelun ensikäsittelyn ja mahdollisen some-keskustelun jälkeen!

Lopuksi totean että veroprosentin nosto ja jatkuva velanotto eivät ole kehittäviä vaihtoehtoja.

 

Heska Korhonen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?