Lähidemokratiahanke on loppumassa. Nyt pitää huolehtia, että lähidemokratian kehittäminen jatkuu, Anna Kulmakorpi toteaa.

Epäuskon ja Oscarin veroisia hetkiä

lähidemokratia1

Anna Kulmakorpi aloitti viime elokuussa lähidemokratiahankkeessa. Nyt työ on loppuraportointia ja päätösseminaaria vaille valmista. – Olen tyytyväinen aikaan ja olosuhteisiin nähden, sillä hankeaika oli lyhyt, vain reilun vuoden mittainen. Kuva: Katariina Rannaste

Kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksille on kuluneen vuoden aikana etsitty Lempäälässä uusia kanavia. Käynnissä on ollut lähidemokratiahanke, jonka puitteissa on muun muassa otettu käyttöön kunnan omat Facebook-sivut ja kuntalaisaloite.fi -palvelu sekä kannustettu kehittämään asiakasraateja. Valtuustokokouksia on videoitu ja keväällä hankkeen tiimoilta järjestettiin kunnan yhteinen talkoopäivä.

Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hanke on päättymässä syyskuun alussa. Mikä meni hyvin ja missä mentiin metsään, projektisuunnittelija Anna Kulmakorpi?

– Olen tyytyväinen siihen, mitä aikaiseksi on saatu, vaikka asenteet olivat suuri haaste hankkeessa. Kuntalaiselle kaikki ei vielä näy, mutta mielestäni yhtä tärkeää on saada keskustelua aikaiseksi siitä, mitä on lähidemokratia ja mitä se voisi olla.

– Hankkeessa on ollut epäuskon, mutta myös onnistumisen hetkiä.

Kunnan organisoimaan talkoopäivä-tapahtumaan Kulmakorpi kertoo olevansa hyvin tyytyväinen. Syytä onkin, sillä tapahtumalle on myönnetty Talkoopäivä ry:n toimesta Suomen talkoohenkisin kunta 2015 -palkinto, joka luovutetaan hankkeen päätösseminaarissa elokuun 25. päivä.

– Se on melkein kuin Oscar-patsas tultaisiin antamaan, Kulmakorpi naurahtaa.

Otakantaa.fi on hyvä työkalu

Hankkeen painopisteet ovat olleet kunnan toimialojen sparraamisessa, tiedotuksen kehittämisessä ja kolmannen sektorin, siis yhdistysten, aktivoinnissa. Kunnan toimialoille on muun muassa toteutettu toimialakysely, järjestetty tilaisuus kuntalaisosallisuudesta ja annettu some-koulutusta.

– Kunnan sosiaalisen median ohje päivitettiin ja kaikilta toimialoilta etsittiin ihmisiä, jotka toimisivat päivittäjinä kunnan Facebook-sivuilla. Ylläpito on tällä hetkellä noin viidentoista hengen vastuulla.

– Facebook-sivujen kohdalla jotkut pelkäsivät, että sinne tulee häiriökäyttäytymistä, asiatonta kommenttia tai että se näivettyisi päivityksen puutteessa. Ne huolet ovat olleet turhia, Kulmakorpi toteaa.

Valtuuston kokousten videointikokeilulla haluttiin kehittää tiedotusta. Kokeilusta on kerätty palautetta sekä valtuutetuilta että kuntalaisilta, ja se on Kulmakorven mukaan ollut pääasiassa positiivista. Videointikokeiluun suhtauduttiin varauksella, koska sen koettiin jäykistävän kokouskäytäntöjä.

– Esille on voimakkaasti tullut, että sen avulla liikuntarajoitteiset pääsivät seuraamaan kokousta. On myös koettu, että valtuutetut tulevat tutummaksi ja että päätöksenteko on avoimempaa ja luotettavampaa. Esimerkiksi uuden kunnanjohtajan valintaa oli kommentoitu, että oli hyvä, kun näki miten äänestys sujuu.

Kuntalaiset ovat Kulmakorven mukaan omaksuneet hyvin  kuntalaisaloite.fi -palvelun, jossa aloitteen uimahallin saamiseksi Lempäälään on allekirjoittanut rapiat 900 henkilöä. Yhtä lailla tuulta ei ole ottanut alleen otakantaa.fi -palvelu, jota on käytetty Säijän yleiskaavan laatimisessa. Palvelun avulla asukkaat ovat pystyneet kommentoimaan valmisteilla olevaa kaavaluonnosta.

– Jos kaivataan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, tuo palvelu on sitä.

Esimerkin voimalla eteenpäin?

Kun lähidemokratia-asioissa on Lempäälässä päästy alulle, nyt Anna Kulmakorven mukaan pitäisi huolehtia, että kehittämistyö jatkuu. Suoraa jatkoa hankkeelle ei ole olemassa, mutta lähidemokratiatoimikunta aikoo tehdä syksyn aikana esityksen kunnanhallitukselle siitä, miten asioita jatkettaisiin.

– Jos kuntaan saataisiin yhteisökoordinaattori, jatkaisi hän työtä yhdistysten kanssa. Kolmas sektori, yhdistykset ja lähiyhteisöt ovat hyvin olennainen osa lähidemokratia-asiaa. Sen takia vuoropuhelua pitäisi saada enemmän aikaiseksi. Siihen onkin ideoitu omaa, Leader-rahoitteista hanketta. Yhdistysstrategian tekeminen voisi olla yksi osa sitä hanketta, Kulmakorpi visioi.

– Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sparraamista tulisi myös jatkaa. Toimialoilla on innostuneita ihmisiä, mutta ehkä myös uusi kunnanjohtaja vie asiaa eteenpäin, sillä kuka olisi parempi isossa yhteisössä antamaan esimerkkiä kuin kunnanjohtaja, Kulmakorpi esittää.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?