Ympäristöjaosto: melutasot nousseet Marjamäen kaavamuutosalueella

Marjamäen yritysalueella on käynnissä kaavamuutos. Lempäälän ympäristöjaosto on antanut kaavaluonnoksesta lausuntonsa ja kiinnittää siinä huomiota meluvaikutuksiin ja hulevesien käsittelyyn.

Alueen ympäristöhäiriöistä suurin liittyy meluun, ja ympäristöjaoston mielestä melutasot ovat muuttuneet pinnanmuokkausten myötä merkittävästi. Jaosto ei pidä vuonna 2005 tehtyä meluselvitystä riittävänä. Siksi suunnittelualueelle on tehtävä melumittauksiin perustuva selvitys. Melun torjunta voi jaoston mukaan tulla tarpeelliseksi etenkin lähellä asutusta.

Jaoston mielestä myös hulevesiä pidättävien materiaalien ja rakenteiden käyttö on huomioitava laajemmin, koska alueen rakentuminen lisää poistuvia hulevesiä merkittävästi.

Marjamäen osayleiskaavan muutoksella pyritään laajentamaan teollisuus-, liike- ja toimitilarakentamista. Kaavamuutos mahdollistaa Ideaparkin tontille päivittäistavarakaupan lisärakentamisen. Helsingintien pohjoispuolella vähittäiskaupan suuryksikköä supistetaan seitsemällä hehtaarilla ja muutetaan vähittäiskaupan rakennusoikeuksia.

Kaavamuutoksella alueelle voisi tulla polttonesteen jakeluasema, uutta teollisuus- ja varastoaluetta sekä energianhuoltoon liittyvä voimala.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?
Monet artikkeleistamme ovat vain rekisteröityneille lukijoille. Luo tunnukset, niin pääset lukemaan enemmän. Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>