Ympäristöjaosto: melutasot nousseet Marjamäen kaavamuutosalueella

Marjamäen yritysalueella on käynnissä kaavamuutos. Lempäälän ympäristöjaosto on antanut kaavaluonnoksesta lausuntonsa ja kiinnittää siinä huomiota meluvaikutuksiin ja hulevesien käsittelyyn.

Alueen ympäristöhäiriöistä suurin liittyy meluun, ja ympäristöjaoston mielestä melutasot ovat muuttuneet pinnanmuokkausten myötä merkittävästi. Jaosto ei pidä vuonna 2005 tehtyä meluselvitystä riittävänä. Siksi suunnittelualueelle on tehtävä melumittauksiin perustuva selvitys. Melun torjunta voi jaoston mukaan tulla tarpeelliseksi etenkin lähellä asutusta.

Jaoston mielestä myös hulevesiä pidättävien materiaalien ja rakenteiden käyttö on huomioitava laajemmin, koska alueen rakentuminen lisää poistuvia hulevesiä merkittävästi.

Marjamäen osayleiskaavan muutoksella pyritään laajentamaan teollisuus-, liike- ja toimitilarakentamista. Kaavamuutos mahdollistaa Ideaparkin tontille päivittäistavarakaupan lisärakentamisen. Helsingintien pohjoispuolella vähittäiskaupan suuryksikköä supistetaan seitsemällä hehtaarilla ja muutetaan vähittäiskaupan rakennusoikeuksia.

Kaavamuutoksella alueelle voisi tulla polttonesteen jakeluasema, uutta teollisuus- ja varastoaluetta sekä energianhuoltoon liittyvä voimala.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?