Narvan kirjaston lainaukset vähenivät viidenneksen

Vesilahden kirjaston kokonaislainaus väheni 7,1 prosenttia vuonna 2014 edellisvuotisesta. Pääkirjastossa lainaukset vähenivät 5,0 ja Narvan kirjastossa 20,0 prosenttia.

Ilmiöön huomionsa kiinnittänyt Vesilahden tarkastuslautakunta huomauttaa, että aineistomäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska tilanahtaus on vaikeuttanut aineiston sijoittamista. Tarkastuslautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että kirjaston lainausvalikoima on ajan tasalla.

Vastauksessaan vuoden 2014 arviointikertomukseen kirjastonjohtaja Kirsti Torikka sanoo, että asukaskohtaiseen lainauksen vähennykseen vaikuttaa suoraan kunnan asukasluvun kasvu.

– Kirjastojen lainauslukujen väheneminen on yleinen suuntaus, ja asiakkaat liikkuvat yhä enemmän kirjastosta toiseen. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä Vesilahden kirjaston kokoelmaan. PIKI-kirjastojen kokoelmat ja hyvä logistiikka täydentää kokoelmaa.

Uutta aineistoa hankittiin Vesilahdessa viime vuonna 1 691 kappaletta. Torikan mukaan kirjastoaineiston hankinnan vähenemiseen vaikutti osaltaan se, että Narvan kirjastoon ei hankittu uutta aineistoa edellisvuosien tapaan.

Sosiaalipalveluissa määrärahaylityksiä

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa myös kunnan  sosiaalipalvelujen määrärahoihin, jotka ylittyivät vuonna 2014 yhteensä yli 450 000 eurolla. Kunnanhallituksen antaman selvityksen mukaan määrärahojen ylitys johtui Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla Vesilahden kunta velvoitettiin maksamaan lastensuojelun  sijaishuollon kustannuksia vuodesta 2010 alkaen.

Vanhusten palvelujen menomäärärahojen yli 250 000 euron ylityksestä kunnanhallitus antoi tarkastuslautakunnalle selvityksen, jonka mukaan menomäärärahan ylitys johtui pääosin sijaismäärärahojen ylityksistä. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?
Monet artikkeleistamme ovat vain rekisteröityneille lukijoille. Luo tunnukset, niin pääset lukemaan enemmän. Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>