Lempäälä ja Vesilahti haluavat pienemmällä osuudella keskuspuhdistamohankkeeseen

Lempäälässä on viemäriverkoston ulkopuolella yli tuhat vakutuisesti asuttua kiinteistöä ja noin tuhat vapaa-ajan kiinteistöä.Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän jätevedenpuhdistamossa on  käsitelty vuopdesta 20017 lähtien myös Vesilahden jätevedet.Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnanhallitus esittää -valtuustolle, että kunta ei lähde mukaan aiheuttamisperusteen mukaisella kustannusjaolla Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön.

Lempäälän  kunta haluaa sen sijaan tulla mukaan yhtiöön erikseen tarkistettavalla kustannusjaolla, jossa Lempäälän  osuus olisi noin 2 000 kuutiota vuodessa kattaen Sääksjärven, Kuljun sekä mahdollisesti Vanttaran alueen jätevedet. Lempäälän kunnan mukaan siirtolinjojen kustannusjaossa on otettava huomioon Lempäälän jo aiemmin 1990-luvun alussa maksama kustannus viemäriverkoston kapasiteetin  suurentamisesta Tampereen puolella.

Keskuspuhdistamohankkeen kokonaiskustannusarvio on 309 miljoonaa euro, josta puhdistamon osuus on on 230 miljoonaa ja purku- ja siirtolinjojen osuus 79 miljoonaa. Suunnitelmassa investointikustannukset jakautuisivat osakkaiden kesken siten, että investointikustannukset olisivat Lempäälälle 36 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset miljoona euroa vuodessa. Vesilahden osuus investoinnista olisi suunnitelman mukaan kolme miljoonaa ja käyttökustannukset 100 000 euroa vuodessa.

Puhdistamon rakennuskustannuksista on tarkoitus rahoittaa noin 20 prosenttia kunnilta kerättävällä osakepääomalla j anoin 80 prosenttia puhdistamoyhtiön ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla.

Lempäälän kunnan kanta esitetyn investoinnin laajuuteen on, että kukin  kunta huolehtii siirtoviemäreiden investointikustannuksista omalta osaltaan erikseen.

Vesilahden kunnanhallitus antoi keskuspuhdistamohankkeen jatkotoimenpiteistä Vesilahden kunnanvaltuustolle samansisältöisen esityksen kuin Lempäälä.

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa ovat mukana Tampere, Lempäälä, Vesilahti, Kangasala, Pirkkala ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen keskuspuhdistamon sijoittamiseksi Sulkavuoreen.

Kustannukset on tarkoitus rahoittaa osakkaiden oman pääoman sijoituksilla Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön.

Hankkeen suunnittelukustannukset ovat vuosina 2015–16 arviolta  noin  viisi miljoonaa euroa, josta Lempäälän osuus on noin  300 000 ja Vesilahden noin 40 000 euroa.

Lempäälässä sijaitsee oma, vuonna 1973 valmistunut vedenpuhdistamo. Laitos  on saneerattu vuosina 1998 ja 2000. Vuodesta 2007 lähtien siellä on käsitelty myös Vesilahden kunnan jätevedet.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?