Lempäälän kunta jakoi Erik Edner -mitaleita

i Olli Viitasaari on Erik Edner -mitalisti numero 108.

Olli Viitasaari on Erik Edner -mitalisti numero 108.

Lempäälän kunta on jakanut vuosittain myöntämänsä Erik Edner -mitalit. Ne myönnetään politiikan, kulttuurin ja talouden alalla Lempäälän hyväksi työtä tehneelle yksityiselle taholle tai yhteisölle. Vuonna 2015 palkinnot numero 106.–108. saa kaksi yhteisöä ja yksi henkilö: kulttuurikeskus  PiiPoo, Lempäälän Rotaryklubi ja entinen kunnanjohtaja Olli Viitasaari. Ensimmäiset mitalit jaettiin vuonna 1984.

Kulttuurikeskus PiiPoo (Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry)

PiiPoo on Lempäälän Ideaparkissa sijaitseva, 10 vuotta toiminut esteettömän kulttuurin keskus, joka tuottaa ja kehittää esteetöntä kulttuuritoimintaa sekä taiteen ja kulttuurin soveltavaan käyttöön perustuvia palveluita eri ikäryhmille ja erityistä tukea tarvitseville. Sen toimintaa hallinnoi yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.

Kulttuurikeskus PiiPoon taiteenlajien kirjoon kuuluvat mm. sirkus, erityisesti sosiaalinen sirkus, teatteri-ilmaisu ja sen eri menetelmät, musiikki, elokuva, kuvataide, kädentaidot ja sanataide. Toimintaa toteuttavat kulttuurin ja taiteen ammattilaiset. PiiPoo on tarjonnut runsaasti vapaa-ajan kulttuuritoimintoja niin lempääläläisille kuin muualta tuleville sekä Ideaparkin toimintatiloissaan että muualla. Valintaperusteiden mukaan ansiokasta on ollut mm. pitkäkestoinen kulttuuriyhteistyö Ehtookodon ja Himminkodon kanssa sekä seniorikulttuuriohjelma. Kulttuurikeskus PiiPoo on saanut Lempäälän vammaisneuvoston esteettömyystekopalkinnon vuonna 2007 ansioistaan toiminnan kehittämisestä kaikkien, myös eri tavoin vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten tarpeisiin.

PiiPoo toimii aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän kunnan kulttuuri- ja sivistystoimen kanssa ja kehittää sekä toteuttaa kunnan ”Kulttuurirappuset”-kulttuurikasvatusohjelmaa. PiiPoo muodostaa yhdessä Tampereen ”Taidekaari”-hankkeen, Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Lempäälän kunnan sivistyspalveluiden kanssa Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2006. Yhteistyöllä on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa, museopedagogiikkaa, vauvakulttuuria sekä sosiaalisen sirkuksen toimintamalleja.

PiiPoo on alueellinen ja valtakunnallinen lastenkulttuurin ja yhteisötaiteen kehittäjä- ja tuottajaorganisaatio. Se koordinoi monikumppanuushankkeita keskiössä yhteisötaide sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. PiiPoo järjestää yhteisötaiteen, taidekasvatuksen ja esteettömän kulttuuritoiminnan koulutuksia ja valmennuksia kulttuuri-, kasvatus- ja sote-alojen ammattilaisille. Kansainväliseen toimintaan on kuulunut mm. perhesirkustoimintamalliin liittyvä koulutus- ja nuorisovaihtohanke.

Lempäälän Rotaryklubi ry

Vuonna 1972 perustetun Lempäälän Rotaryklubin erityispiirteenä on alusta lähtien ollut perhekeskeisyys. Jäsenten puolisoilla on mahdollisuus osallistua klubin kaikkiin kokouksiin. Lisäksi puolisot pitävät omia kokouksiaan sekä osallistuvat klubin paikkakunnallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin hankkeisiin.

Vuonna 1905 perustetun rotaryjärjestön jäseneksi kelpuutettiin alun perin vain miehiä. Vuonna 1987 rotaryjärjestö avasi ovensa naisille. Lempäälän Rotaryklubissakin on nykyisin jäseninä myös naisia.

Valintaperusteissa mainitaan, että Lempäälän rotaryklubi organisoi erilaisia hankkeita, joista Lempäälän kunnassa näkyvin on ollut 18 vuotena järjestetty Lempäälän suurin kesätapahtuma, Kuokkalankosken markkinat . Markkinoiden järjestelyissä klubi on tehnyt yhteistyötä Lempäälän muiden järjestöjen sekä kunnan kanssa. Klubi on muutenkin rakentanut yhteistyöverkostoja paikkakunnan muiden järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja julkishallinnon kanssa. Klubi on yksi Walkers-nuorisokahvilatoiminnan taustavaikuttajista, ja jäsenet ovat olleet mukana ”Yhdessä elämään” -katupartioissa.

Kansainvälisen vaihto-oppilastoiminnan järjestäminen vuosittain on ollut klubissa erittäin aktiivista ja merkityksellistä vuodesta 1982. Toiminnan myötä lukuisat lempääläläisnuoret ovat päässeet tutustumaan vieraisiin kulttuureihin joko vuosi-, kesä- tai leirivaihdon myötä. Vastaavasti Lempäälään on tullut nuoria eri puolilta maailmaa.  Klubi on tehnyt  runsaasti lahjoituksia ja hankintoja lempääläläisten hyväksi sekä osallistunut rotaryjärjestön kansainvälisiin humanitäärisiin ohjelmiin.

Olli Viitasaari

Olli Viitasaari toimi Lempäälän kunnanjohtajana yli 20  vuoden ajan. Hän on valintaperusteiden mukaan ollut niin Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin arvostettu, sovitteleva ja konsensushakuinen kunnalliselämän vaikuttaja sekä alueen ja koko maakunnan hyvinvoinnin kehittäjä.

Lempäälän kunta kasvoi Olli Viitasaaren työaikana pienestä maalaiskunnasta kehittyväksi ja urbaaniksi kasvukunnaksi, jonka saavutukset ovat olleet esimerkkinä muille. Viitasaaren aikana kunta on parantanut sijoitustaan Suomen kuntien asukkaille tehdyissä palvelutyytyväisyystutkimuksessa. Kunta palkittiin mm. Suomen luovimpana kuntana vuonna 2007. Viitasaaren kehittämismyönteisyys on näkynyt esimerkiksi kuntakeskustan kehittämisessä.

Viitasaari on toiminut kehittämishakuisesti ja vastuullisesti kunnan asukkaiden ja koko maakunnan hyväksi niin kunnan johdossa, lukuisissa luottamustehtävissä kuin sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa. Hyvä yhteistyö kuntapäättäjien, elinkeinoelämän ja kunnan henkilöstön kanssa on ollut leimallista Viitasaaren toiminnalle.

Viitasaari on toiminut mm. Kuntaliiton valtuustossa, vuonna 2009 perustetun seudullisen kehitysyhtiön Tredea Oy:n hallituksessa, maakunnallisen jäteyhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä valtakunnallisen rakennuttajayhtiön YH-Länsi Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut alusta asti vuonna 1993 Tampereen seudulle perustetun Uusyrityskeskus Ensimetrin varapuheenjohtajana ja hän oli keskeisenä vaikuttajana toimintaa käynnistettäessä. Viitasaari toiminut myös Tampereen kauppakamarin alue- ja liikennevaliokunnassa.

Erik Edner -mitalilla huomioidun Viitasaaren yhteistyökykyisyys on näkynyt hänen vahvana panoksenaan koko Tampereen seudun elinkeinopolitiikkaan, jota on tehty aktiivisesti ja tehokkaasti yhdessä lempääläläisten yritysten sekä seudullisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Erinomaisena esimerkkinä on Lempäälään perustettu liikekaupunki Ideapark ja Marjamäen yritysalue. Lempäälän kunta onkin monesti äänestetty Pirkanmaan yritysmyönteisimmäksi kunnaksi. Suomen Yrittäjien elinkeinoilmapiirikyselyissä Lempäälä palkittiin toiseksi parhaana kuntana vuonna 2010.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?