Omistaja valitti talousrakennuksen purkupäätöksestä

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää Hämeenlinnan  hallinto-oikeudelle jaoston tekemästä päätöksestä jätetyn valituksen hylkäämistä kaikilta osin. Päätös koski jaoston vuosi sitten tekemää päätöstä teettämisuhkan asettamiseksi Lahdenkylässä sijaitsevan kiinteistön  omistajalle.

Kiinteistöllä sijaitsee saunarakennuksen lisäksi autotalli-varastorakennus. Päätöksessään jaosto velvoitti kiinteistön omistajaa purkamaan keskeneräisen, vaurioituneen talousrakennuksen sekä siistimään kiinteistön rakennustarvikkeista, käytöstä poistetuista autoista ja muista epäsiististi varastoidusta tavarasta. Toimenpiteet piti suorittaa kahdeksan kuukauden kuluessa.

Päätöksestä tehdyn valituksen mukaan määräys huonokuntoisen rakennuksen purkamisesta on kumottava ja kiinteistön omistajan on saatava korjata keskeneräinen rakennus tai saatava rakennuslupa samaan paikkaan omakotitalolle. Lisäksi valituksessa vaadittiin lisäaikaa vaadittujen toimenpiteiden suorittamiselle.

Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa jaosto toteaa, että kiinteistöllä olevalle talousrakennukselle on myönnetty kaksi erillistä rakennuslupaa, joista ensimmäinen vuonna 1995. Rakennus ei valmistunut luvan voimassaoloaikana, jolloin töiden loppuunsaattamiseksi oli haettava uusi rakennuslupa. Se astui voimaan vuonna 2004.

Koska kiinteistöllä ei kehotuksista huolimatta ollut tehty vaadittuja toimenpiteitä ja rakennus oli edelleen keskeneräinen, kaavoitus- ja rakennusjaosto asetti teettämisuhan tammikuussa 2015.

Jaoston päätöksestä tehdyssä valituksessa vaaditaan, että tehty purkamispäätös on kumottava, koska rakennus on rakennettu luvassa vaadittujen rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Lausunnossaan hallinto-oikeudelle jaosto toteaa, että kunnan rakennusvalvontaan ei ole toimitettu mitään luvassa pyydettyjä rakennesuunnitelmia. Myös kaikki edellytetyt katselmukset ovat pohjakatselmusta lukuun ottamatta pitämättä.

– Rakennus on rakennettu sekalaisista materiaaleista, ja rakenteet ovat hyvän rakennustavan vastaisia eikä niiden kestävyyttä ole osoitettu rakennesuunnitelmin, lausuu jaosto, jonka mukaan olemassa olevan rakennuksen korjaaminen onnistuisi lähinnä purkamalla rakennus ja rakentamalla se uudelleen hyvää rakennustapaa noudattaen.

Jaoston mukaan lisäksi vaatimus lisäajasta on perusteeton tontilla tehtävään työmäärään nähden.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?