Nyt on aika ruopata

Tämä talvi on otollinen rantojen ruoppaukselle. Nurmella on töissä 15-metrisellä puomilla varustettu kaivinkone.Kuva: Erkki Koivisto

Tämä talvi on otollinen rantojen ruoppaukselle. Nurmella on töissä 15-metrisellä puomilla varustettu kaivinkone. Kuva: Erkki Koivisto

Kyltti tien varressa Lempäälän Nurmella kertoo, että järeä kaivinkone ahkeroi järven rannalla sijaitsevan omakotitalon rannassa. Työmaallaan yllättävän hiljaista ääntä pitävä pitkäpuominen 20-tonninen laite on ruoppaukseen erinomaisesti soveltuva tela-kaivinkone, jota käsittelee Säijässä asuva Jarmo Latvala, 49.
Työn alla on Pyhäjärven matalan ja vähävetisen lahden rantatontti. Tarkoituksena on tehdä kiinteistölle käyttökelpoinen uimaranta. Uuden saunarakennuksen edustalta järven pohjasta ruopataan maamassoja kymmenen metrin leveydeltä. Seuraavana päivänä siirrytään naapuritontille.
– Muutama vuosi sitten lainsäädäntö muuttui siten, että nyt saa ruopata viiteensataan kuutioon asti Ely-keskukseen tehtävällä ilmoitusmenettelyllä, osa-aikainen maa- ja vesirakennusyrittäjä Latvala sanoo.
Ilmoituksen voi tehdä Ely-keskuksen internetsivujen sähköisellä lomakkeella. Mukaan on liitettävä asemakaavapiirros sekä dokumentti naapureiden kuulemisesta. Ilmoitus on jätettävä vähintään kuukausi ennen aiottuun ruoppaukseen ryhtymistä.

Virkistyskäyttö lisääntyy

– Ely-keskus edellyttää toimenpiteeltä kahta ennakkoehtoa:
– Maamassojen läjityksen on tapahduttava normivesirajan yläpuolelle ja naapurisovun on säilyttävä, vuodesta 2012 yksityisten maanomistajien rantoja ruopannut Latvala sanoo.
Hän auttaa lupa-asioihin liittyvissä seikoissa.
Ruoppauskalusto tilataan mökkirantaan yleensä silloin, kun matalan järvenrannan virkistyskäyttöä halutaan parantaa. 15-metrisellä puomilla ylettyy kurottamaan alueelle, jonne koneella ei ole mahdollista päästä eikä siirtokalustoa välttämättä tarvita, jos läjityspaikalle on kohtuullinen matka.
– Kaivon kaivaminen tällä on helppoa. Metrin levyisellä kauhalla lähtee kerrallaan kuution verran maa-ainesta, sanoo päätoimenaan hydrauliikan kouluttajana toimiva Jarmo Latvala.
Hänen mukaansa juuri nyt on otollinen ajankohta rantojen ruoppaukselle. Tämä talvi erityisesti on suosiollinen.
– Tämä talvi on otollinen verrattuna kahteen edelliseen. Ensin  tulivat pakkaset ja sitten lumi. Rannat ja vedenpinta jäätyivät, mikä helpottaa työskentelyä.

Maamassa läjälle ja nurmikon pohjaksi

Telakone seisoo pohjiaan myöten jäätyneen lahden rannassa. Hyvin kantaa.
– Aluksi tulee ihan pelkkää rutaa. Sitten tulee savi. Täällä Lempäälässä on myös paljon kivisiä rantoja. Yhteistyökumppanin kanssa onnistuu niiden louhinta.
Uimaranta voidaan viimeistellä asentamalla suodatinkangas ja hiekka sen päälle.
Maamassoja ei tarvitse viedä pois tontilta, mikäli ne omalle maalle mahtuvat.
– Ne kannattaa hyödyntää rannan maisemoinnissan ja tasoitata vaikka nurmikon pohjaksi. Nättiä tulee.

 

Rannan ruoppaus

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Vedenalaisen kallion louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston luvan.

Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitoista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta.

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä merenrannoilla alle kymmenen hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen fladan ja kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Ruoppausmassojen asianmukainen läjitys on varmistettava, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen aikana.

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö on ajoitettava virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston.

Matalat rannat ja niihin usein liittyvät tulva-alueet ovat monimuotoisia elinympäristöjä, joiden lajisto voi kärsiä ruoppauksista tai kadota niiden takia kokonaan. Hankkeen toteuttaminen on tehtävä mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

Ely-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen Ely-keskukseen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?