Kuntalaiskysely Lempäälän meluhaitoista ja arvokkaista hiljaisista alueista

Häiritseekö liikennemelu vai hiveleekö hiljaisuus?

Luonnonrauhaa keväiseltä Iso Kausjärveltä. Hiljaiset alueet ovat alueita, joissa äänimaisema koostuu pääosin luonnon äänistä ja ihmisen aiheuttamat äänet ovat satunnaisia tai vähäisiä. Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkoja ja mitä helpommin ne ovat saavutettavissa, sitä arvokkaampia ne ovat. Kuva: Erkki Koivisto

Luonnonrauhaa keväiseltä Iso Kausjärveltä. Hiljaiset alueet ovat alueita, joissa äänimaisema koostuu pääosin luonnon äänistä ja ihmisen aiheuttamat äänet ovat satunnaisia tai vähäisiä. Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkoja ja mitä helpommin ne ovat saavutettavissa, sitä arvokkaampia ne ovat. Kuva: Erkki Koivisto

Iso Kausjärvellä hiljaisuus on lähes rikkumaton: pilkkimies istuu jäällä, kevätaurinko tiputtaa lunta navetan katolta, tintit visertävät. Moottoritiellä Sääksjärven paikkeilla raskas liikenne jylisee korvia huumaavasti: tasaiseen huminaan lisämausteen tuo panssarivaunua kuljettava lavetti. Lempäälässä on äänimaisemaa joka lähtöön.

Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu kartoittaa tänä keväänä kuntalaiskyselyllä tietoja meluhaitoista ja arvokkaiksi koetuista ns. hiljaisista alueista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan melutilanteen ja meluntorjuntatarpeen kartoitustyössä sekä maankäytön suunnittelussa. Lempäälän kunnassa ollaan tänä vuonna käynnistämässä meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaa.

– Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu kannustaa kuntalaisia osallistumaan kyselyyn. Kyselyn tuloksena saadaan arvokasta tietoa meluhaitoista ja ns. hiljaisista alueista sekä niiden luonteesta ja  laajuudesta kunnan alueella, sanoo ympäristötarkastaja Elina Laukkanen.

Kysely on avattu 14. maaliskuuta, ja  kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun saakka. Kyselyyn osallistutaan Lempäälän kunnan netti- ja facebook-sivustoilta löytyvällä sähköisellä kyselylomakkeella. Lomakkeella voi ilmoittaa yhden melukohteen tai hiljaisen alueen kerrallaan vastaamalla lomakkeen kysymyksiin ja klikkaamalla kartalla tarkoittamaansa paikkaa. Kun haluaa ilmoittaa useampia kohteita, lomakkeen voi avata lähettämisen jälkeen uudelleen.

Kyselyn käyttöön annetaan tarvittaessa ohjeistusta, ja asiakas voi käydä Lempäälän kunnan teknisessä toimessa. Meluhaitoista ja ns. arvokkaista hiljaisista alueista voi ilmoittaa myös puhelimitse ympäristötarkastaja Elina Laukkaselle tai ympäristöpäällikkö Kati Skipparille, jolloin kyselylomake täytetään puhelinkeskustelun aikana.

Infra näkyy – ja varsinkin kuuluu

Kyselyssä voi antaa palautetta sekä havaitsemistaan melukohteista että korvia hivelevästä hiljaisuudesta.

Kunnan  pohjoisosissa jylisee Pirkkalan lentokentän lentomelu. Lempäälän kunnan läpi kulkee Tampere-Helsinki -moottoritie (VT 3) ja rautatie. Kunnan alueelle sijoittuu lisäksi nauhataajaman läpi kulkeva Tampereentie ja muita vilkkaasti liikennöityjä maanteitä. Hopealinjan vesibussi saapuu äänettä kanavaan, mutta liikennemelu on Lempäälässä merkittävä ympäristöoloihin vaikuttava tekijä.

Liikenneinfra ei  joka paikkaan Lempäälässä yllä. Varsinkin haja-asutusalueilla on niin sanottuja hiljaisia alueita. Ne ovat alueita, joissa äänimaisema koostuu pääosin luonnon äänistä ja ihmisen aiheuttamat äänet ovat satunnaisia tai vähäisiä. Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkoja ja mitä helpommin ne ovat saavutettavissa, sitä arvokkaampia ne ovat.

Elina Laukkanen arvelee, että kuntalaisilta tulee enemmän meluhaittailmoituksia kuin ilmoituksia hiljaisista paikoista.

– Lempäälässä asutusta sijoittuu paljon nauhataajamaan, liikenneväylien varteen, joten on ennakoitavissa, että meluhaitoista tulee enemmän vastauksia. Kyselyyn jo annettujen vastausten perusteella vastauksia on tullut enemmän meluhaitoista. Arvokkaista, hiljaisina säilyneistä alueista toivotaan myös tietoja, hän muistuttaa.

Tuloksia hyödynnetään

Kyselyn tulosten tarkastelun sekä tehtävien lisäselvitysten ja suunnittelun jälkeen voidaan maankäytön suunnittelussa kiinnittää huomiota mm. tarvittaviin meluntorjuntaratkaisuihin sekä toimintojen sijoitteluun ja pyrkiä turvaamaan ns. hiljaisten alueiden säilymistä.

Lempäälän kunnassa ei ole aikaisemmin tehty koko kunnan aluetta kattavaa melukartoitusta.

– Useisiin eri hankkeisiin liittyen on tehty hankekohtaisia melutarkasteluja, joista saatavat tiedot on myös tarkoitus koota tämän työn yhteydessä.

Kysely sinällään ei tuo meluvalleja mihinkään. Melutilanteen selvittämiseksi ja meluntorjuntatarpeen arvioimiseksi tarkastellaan kunnassa lisäksi myös mm. melumittaushavaintoja, melumallinnuksia ja olemassa olevia meluntorjuntaratkaisuja.

– Ajatuksena on tehdä tarkentava jatkokysely alueille, joissa koettu meluhaitta nousee voimakkaasti esiin muun muassa kyselyn vastausten perusteella.

Kyselyn tuottama palaute käydään kunnassa läpi kevään ja kesän aikana ja melutilanteen kartoitusta jatketaan muilla menetelmillä. Melutilanteen selvitykseen liittyen tehdään opinnäytetyö ja vuoden 2017 loppuun mennessä on tarkoitus laatia Lempäälän kunnan meluntorjunnan toimintasuunnitelma eli suunnitelma kunnan tarpeista ja mahdollisuuksista osallistua meluntorjuntaan.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun liittyy erikseen vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen.

– Moottoritien ja rautatien osalta meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatii Liikennevirasto ja lentoasemista lentoaseman pitäjä. Myös näitä jo tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia hyödynnetään kunnan melutilanteen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman teossa. Kyselyn tuloksista voidaan välittää tietoa edelleen muille meluasioista vastaaville tahoille, Laukkanen huomauttaa.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?