Seurakunta vastaa seurakuntatalokeskusteluun

Julkisuudessa on puhuttanut seurakunnan hanke suunnitella uusia seurakuntatiloja Lempäälän keskustaan kaavailtuun Lempäälä-taloon. Uudisrakennukseen on suunniteltu sijoitettavan seurakunnan hallinto- ja toimistotilat sekä lapsi- ja nuorisotyön tilat.

Nykyisen seurakuntatalon tilat ovat vuosien saatossa jääneet pieniksi eivätkä enää palvele nykyisen seurakuntatyön tarpeita. Seurakuntatalo on myös tullut elinkaaressaan siihen pisteeseen, että perusteellinen remontti on välttämätön.

Lempäälän keskustan kokonaissuunnittelu on ollut käynnissä jo usean vuoden, ja myös seurakunta on ollut mukana tässä prosessissa. Seurakunnalle on ollut tärkeätä olla mukana yhdessä kunnan kanssa suunnittelemassa viihtyisää ja asukasystävällistä uutta keskustaa. Seurakunta näkee mielellään itsensä keskeisenä osana uudistunutta ja tiivistynyttä keskustaa. Siksi tämä hanke lähteä mukaan yhteisen talon suunnitteluun tuntui luonnolliselta. Tähän ovat oleellisesti liittyneet yhteiseen hallintorakennukseen sijoitettavat kuntalaisten kokonaisvaltaiset palvelut. Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja antoisaa.

Seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen lähteä mukaan Lempäälä-talon rakennushankkeeseen, ja yhteistyösopimus hankkeen suunnittelun läpiviemiseksi on niin ikään allekirjoitettu. Seurakunnan päättäjille on hankkeen aikana annettu jatkuvasti informaatiota eri vaiheista. Samaan aikaan uudisrakentamisen yhteistyöhankkeen kanssa seurakunta on selvittänyt nykyisen seurakuntatalon uutta toimijaa.

Kahden suuren tilan ylläpitäminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Tärkeänä on pidetty sitä, että seurakuntatalo saa arvolleen ja seurakunnan arvomaailmaan sopivan toimijan. Nämä neuvottelut ovat edenneet, mutta prosessi on vielä kesken eikä yksityiskohdista ole vielä neuvoteltu.
Kirkon seutu ja seurakuntatalo ovat olleet tärkeä osa lempääläisten elämää vuosikymmenten ajan. Siksi suunnitelmat toimintojen siirtämisestä eri paikkaan ovat ymmärrettävästi herättäneet paljon tunteita. Edellinen merkittävä käyttötarkoituksen muutos nykyisessä seurakuntatalossa tapahtui 1980-luvulla, jolloin koko asuntosiipi muutettiin nykyiseen toimistokäyttöön.

Seurakunta pitää kiinni siitä, että kirkko ja tapuli säilyvät koskemattomina sekä seurakuntatalon maa-alue säilyy seurakunnan omistuksessa. Myöskään itse seurakuntataloa ei ole suunnitelmissa myydä ulkopuoliselle toimijalle. Vuokraaminen tai osavuokraaminen ovat mahdollisia vaihtoehtoja. Seurakunta on painokkaasti esittänyt, että seurakuntaelämän kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että talossa sijaitsevat juhlatilat säilyvät seurakunnallisessa käytössä seurakunnallisten juhlien ja keskeisten tilaisuuksien osalta.

Ratkaistavina haasteina edessä ovat vielä mm. hautaustoimen kannalta välttämättömät tilat ja kulkuväylät. Monia seurakuntatalossa tapahtuvia toimintoja voidaan siirtää luontevasti uusiin tiloihin. Kaikille toiminnoille etsitään vähintään yhtä hyvä tai parempi vaihtoehto. Tämä koskee myös erikseen mainittuja päiväkerho-, musiikki- ja partiotoimintoja. Yhtä aikaa siis etenevät uusien tilojen suunnittelu ja neuvottelut nykyisen seurakuntatalon tulevaisuudesta. Tärkeä osa tätä prosessia on myös seurakuntalaisten ja talon käyttäjien osallistaminen tähän keskusteluun. Keskustelutilaisuus asian ympärillä järjestetään tämän kevään aikana.

 Mikko Oikarinen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?