Takapakkia junayhteyksissä

Lempäälän junapysähdysten pitkään jatkunut väheneminen kääntyi 1990-luvun lopulla nousuun. Avatessani kunnanhallituksen puheenjohtajana Lempäälän joulukatua vuonna 1998 saatoin todeta muun muas­sa seu­raa­vasti:

”Päärataa kunnostetaan ja ju­ni­en pysähtyminen Lempäälässä on merkittä­väs­ti lisäänty­mäs­sä. Taaja­ma­junia vielä odoteltaessa olem­me pääsemässä merkittävään paran­nuk­seen nykyliiken­tees­sä. Ensi tou­ko-kesäkuun vaihteesta alkaen neljä pikajunaa suuntaansa tulee py­säh­tymään Lempää­län ase­mal­la. Se tuplaa Lempäälässä py­sähtyvien junien nykyisen määrän ja an­taa merkittävästi li­sä­mah­dol­lisuuksia joukkoliikenne­väli­neenä nopean junan käyttöön.”

Joulukuussa 2005 tein valtuustoaloitteen Lahden oikoradan valmis­tu­misesta johtuvan VR:n suu­ren ai­kataulu-uu­dis­tuksen hyödyntämisestä kunnan ja VR:n välisissä neuvotteluissa. Aloitteen al­lekir­joit­ti 41 val­tuu­tettua. Se vaikutti kunnanhallituksen aktiivisuuteen toimissa VR:ään päin, mi­kä taas edes­auttoi lisäpysähdysten saamista. Junia alkoi pysähtyä Lempää­lässä päivittäin noin tusi­nan ver­ran suun­taan­sa.

Se on myös tilanne tällä hetkellä, mutta VR:n hinnoittelu- ja aikataulumuutos maaliskuun lopulla kui­tenkin heikensi junapysäh­dys­ten tilannetta Lempäälässä. Aamun työmatkaliikenteessä aikaisem­mat kaksi pysähdystä korvattiin yhdellä ja vuorovälien pituus kasvoi, kun pari pysähdystä on jopa neljän minuutin välein ja pysähdysten määrä pysyi entisenä.

Mahtoikohan Lempäälän kunta olla tässä ai­ka­taulumuutok­ses­sa hereillä valvomassa lempää­läisten etuja? Pari IC-junaa lisää saattaisi saada pysähty­mään Lem­päälässä aktiivisella ja fiksulla neuvotte­lu­ot­teella. VR on Lempäälälle tärkeä edun­valvontakohde, mihin on syytä pitää jatkuvasti yh­te­yt­tä ja eri­tyi­sesti ajoissa ennen merkittäviä aikataulumuutoksia.

Raimo Sirén

kunnallisneuvos

Lempäälä

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?
Monet artikkeleistamme ovat vain rekisteröityneille lukijoille. Luo tunnukset, niin pääset lukemaan enemmän. Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>