Takapakkia junayhteyksissä

Lempäälän junapysähdysten pitkään jatkunut väheneminen kääntyi 1990-luvun lopulla nousuun. Avatessani kunnanhallituksen puheenjohtajana Lempäälän joulukatua vuonna 1998 saatoin todeta muun muas­sa seu­raa­vasti:

”Päärataa kunnostetaan ja ju­ni­en pysähtyminen Lempäälässä on merkittä­väs­ti lisäänty­mäs­sä. Taaja­ma­junia vielä odoteltaessa olem­me pääsemässä merkittävään paran­nuk­seen nykyliiken­tees­sä. Ensi tou­ko-kesäkuun vaihteesta alkaen neljä pikajunaa suuntaansa tulee py­säh­tymään Lempää­län ase­mal­la. Se tuplaa Lempäälässä py­sähtyvien junien nykyisen määrän ja an­taa merkittävästi li­sä­mah­dol­lisuuksia joukkoliikenne­väli­neenä nopean junan käyttöön.”

Joulukuussa 2005 tein valtuustoaloitteen Lahden oikoradan valmis­tu­misesta johtuvan VR:n suu­ren ai­kataulu-uu­dis­tuksen hyödyntämisestä kunnan ja VR:n välisissä neuvotteluissa. Aloitteen al­lekir­joit­ti 41 val­tuu­tettua. Se vaikutti kunnanhallituksen aktiivisuuteen toimissa VR:ään päin, mi­kä taas edes­auttoi lisäpysähdysten saamista. Junia alkoi pysähtyä Lempää­lässä päivittäin noin tusi­nan ver­ran suun­taan­sa.

Se on myös tilanne tällä hetkellä, mutta VR:n hinnoittelu- ja aikataulumuutos maaliskuun lopulla kui­tenkin heikensi junapysäh­dys­ten tilannetta Lempäälässä. Aamun työmatkaliikenteessä aikaisem­mat kaksi pysähdystä korvattiin yhdellä ja vuorovälien pituus kasvoi, kun pari pysähdystä on jopa neljän minuutin välein ja pysähdysten määrä pysyi entisenä.

Mahtoikohan Lempäälän kunta olla tässä ai­ka­taulumuutok­ses­sa hereillä valvomassa lempää­läisten etuja? Pari IC-junaa lisää saattaisi saada pysähty­mään Lem­päälässä aktiivisella ja fiksulla neuvotte­lu­ot­teella. VR on Lempäälälle tärkeä edun­valvontakohde, mihin on syytä pitää jatkuvasti yh­te­yt­tä ja eri­tyi­sesti ajoissa ennen merkittäviä aikataulumuutoksia.

Raimo Sirén

kunnallisneuvos

Lempäälä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?